Sluiting café na beroving onrechtmatig

Een café wordt tijdens sluitingstijd beroofd door een overvaller met een vuurwapen. De burgemeester sluit daarop het café. De Afdeling acht dat onrechtmatig. De beroving kan op zichzelf in redelijkheid niet wordenm aangevoerd als grond om over te gaan tot sluiting van de inrichting omdat zij ernstig gevaar voor de openbare orde oplevert.

Zie LJN: BP4740