Rechter verbiedt huurder om te schelden en luide muziek af te spelen in woning

GeluidsoverlastEen huurder ondervindt veel overlast van zijn buren. Zij schelden hem uit en veroorzaken veel geluidsoverlast. De verhuurder wil geen actie ondernemen. De huurder stapt vervolgens zelf naar de rechter en wint de zaak. De rechter legt de overlastgevers een overlastverbod op en een scheldverbod. Het verbod luidt als volgt:

De voorzieningenrechter

in conventie

7.1.  verbiedt [gedaagden] onmiddellijk na betekening van dit vonnis om jegens [eiser], [B] en [A] de woorden ‘kankerhoer’, ‘schapenkut’ ‘pedo’ of ‘pedofiel’, al dan niet met de toevoeging ‘kanker’, te uiten,

7.2.  verbiedt [gedaagden] onmiddellijk na betekening van dit vonnis om muziek af te spelen die zo luid is dat deze voor [eiser] in haar woning storend is,

7.3.  verbiedt [gedaagden] onmiddellijk na betekening van dit vonnis om na 22:00 uur muziek af te spelen die voor [eiser] in haar woning te horen is,

7.4.  veroordeelt [gedaagden] om aan [eiser] een dwangsom te betalen van € 75,00 voor iedere keer dat hij niet aan de in 7.1, 7.2 en 7.3 uitgesproken hoofdveroordelingen voldoet, tot een maximum van (in totaal) € 7.500,00 is bereikt

Zie LJN: BZ2300.