Samenscholingsverbod opgeheven en Mosquito weg in Utrecht

De gemeente Utrecht meldt het volgende:

Het pakket aan maatregelen ter bevordering van de veiligheid in de Utrechtse wijk Kanaleneiland werpt vruchten af. Zo daalt de criminaliteit, neemt overlast van jongeren af en zeggen wijkbewoners zich veiliger te voelen. Ook is er een verbeterde relatie tussen jongeren en straatcoaches. Het gebruik van mosquito’s zal eveneens per vandaag worden beëindigd.
Juist die combinatie van een verbeterde relatie tussen jongeren en straatcoaches enerzijds en een afname van de jongerenoverlast anderzijds, heeft burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht, namens de politie Utrecht en het Openbaar Ministerie, doen besluiten het aflopende samenscholingsverbod in Kanaleneiland per 1 december (vandaag) niet te verlengen.
Uit cijfers blijkt dat de criminaliteit in Kanaleneiland na invoering van een uitgebreid pakket aan maatregelen in 2008 met zeker 14% is gedaald. In datzelfde jaar daalde de specifieke jongerenoverlast van 62% in 2007 naar 56%. De algemene beleving van onveiligheid onder bewoners van de wijk is van 56% naar 49% gedaald. Deze positieve trend lijkt zich nog steeds voort te zetten. Ook constateert de politie dat de vormen van overlast steeds lichter van aard zijn. Er is minder sprake van intimidatie, maar meer van op straat voetballende jeugd.
“Het verheugt me zeer om vast te stellen dat de overlast in Kanaleneiland verminderd is en dat mensen zich er veiliger voelen. We vertrouwen erop dat deze trend zich blijft voortzetten. Mocht er onverhoopt weer sprake zijn van terugval, dan zal ik uiteraard niet aarzelen om opnieuw gebruik te maken van een zwaar middel als het samenscholingsverbod,” aldus de burgemeester.
De overige instrumenten ter bevordering van de veiligheid in de wijk worden grotendeels gehandhaafd. Bovenal blijft de gemeente inzetten op het creëren van kansen voor jongeren met ondermeer persoonlijke begeleiding richting werk, scholing, zorg en schuldhulpverlening.

‘Het pakket aan maatregelen ter bevordering van de veiligheid in de Utrechtse wijk Kanaleneiland werpt vruchten af. Zo daalt de criminaliteit, neemt overlast van jongeren af en zeggen wijkbewoners zich veiliger te voelen. Ook is er een verbeterde relatie tussen jongeren en straatcoaches. Het gebruik van mosquito’s zal eveneens per vandaag worden beëindigd.

Juist die combinatie van een verbeterde relatie tussen jongeren en straatcoaches enerzijds en een afname van de jongerenoverlast anderzijds, heeft burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht, namens de politie Utrecht en het Openbaar Ministerie, doen besluiten het aflopende samenscholingsverbod in Kanaleneiland per 1 december (vandaag) niet te verlengen.

Uit cijfers blijkt dat de criminaliteit in Kanaleneiland na invoering van een uitgebreid pakket aan maatregelen in 2008 met zeker 14% is gedaald. In datzelfde jaar daalde de specifieke jongerenoverlast van 62% in 2007 naar 56%. De algemene beleving van onveiligheid onder bewoners van de wijk is van 56% naar 49% gedaald. Deze positieve trend lijkt zich nog steeds voort te zetten. Ook constateert de politie dat de vormen van overlast steeds lichter van aard zijn. Er is minder sprake van intimidatie, maar meer van op straat voetballende jeugd.

“Het verheugt me zeer om vast te stellen dat de overlast in Kanaleneiland verminderd is en dat mensen zich er veiliger voelen. We vertrouwen erop dat deze trend zich blijft voortzetten. Mocht er onverhoopt weer sprake zijn van terugval, dan zal ik uiteraard niet aarzelen om opnieuw gebruik te maken van een zwaar middel als het samenscholingsverbod,” aldus de burgemeester.

De overige instrumenten ter bevordering van de veiligheid in de wijk worden grotendeels gehandhaafd. Bovenal blijft de gemeente inzetten op het creëren van kansen voor jongeren met ondermeer persoonlijke begeleiding richting werk, scholing, zorg en schuldhulpverlening.’

Zie hier.