Burgemeester mag Go Ahead Eagles supporters weren

De burgemeester van Leeuwarden verbiedt supporters van Go Ahead Eagles op basis van artikel 172 lid 3 Gemeentewet, artikel 175 Gemeentewet en de APV de voetbalwedstrijd Cambuur-Go Ahead Eagles te bezoeken. Ook mogen zij zich niet binnen de grenzen van de gemeente Leeuwarden bevinden. De burgemeester vreest, op grond van informatie van de politie, voor ernstige verstoring van de openbare orde. De rechter acht naar aanleiding van politieverklaringen

Gelet op deze verklaring acht de voorzieningenrechter aannemelijk dat de gevreesde verstoring van de openbare orde niet kan worden voorkomen door de inzet van extra politieagenten, al dan niet in combinatie met het verplaatsen van de wedstrijd naar een andere dag of een ander tijdstip. Gelet op het voorgaande zal ook een noodverordening die samenscholingen verbiedt geen soelaas bieden. In de tweede plaats acht de voorzieningenrechter van belang dat de gevreesde verstoring van de openbare orde niet kan worden voorkomen door het verplicht stellen van een zogenaamde “combi bus-regeling” of door de aanhang van SC Cambuur tijdens de wedstrijd de toegang tot het stadion te ontzeggen. Hoezeer de voorzieningenrechter het ook begrijpelijk acht dat deze alternatieven door de supportersvereniging zijn aangedragen, zij kunnen niet voorkomen dat een deel van de aanhang van SC Cambuur haar voornemens om revanche te nemen voor de gebeurtenissen van 16 oktober 2009 buiten het stadion ten uitvoer brengt en daarmee een verstoring van de openbare veroorzaakt.

‘aannemelijk dat de gevreesde verstoring van de openbare orde niet kan worden voorkomen door de inzet van extra politieagenten, al dan niet in combinatie met het verplaatsen van de wedstrijd naar een andere dag of een ander tijdstip. Gelet op het voorgaande zal ook een noodverordening die samenscholingen verbiedt geen soelaas bieden. In de tweede plaats acht de voorzieningenrechter van belang dat de gevreesde verstoring van de openbare orde niet kan worden voorkomen door het verplicht stellen van een zogenaamde “combi bus-regeling” of door de aanhang van SC Cambuur tijdens de wedstrijd de toegang tot het stadion te ontzeggen.’

Het verzoek van de supportersvereniging tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt door de rechter afgewezen. Zie BK5295. Zie ook een eerder bericht op deze site.