Supporter hoeft boete KNVB aan voetbalclub niet te betalen

Op 22 mei 2009 is tijdens de wedstrijd Cambuur-Zwolle een bierflesje op het voetbalveld gegooid. De fles was gericht tot de keeper van Zwolle. Een verdachte (hierna Z) is door de politie aangehouden.

De KNVB legt Cambuur wegens het incident een boete van 12.500 euro op. Cambuur wil dit geldbedrag op Z verhalen. De Rechtbank Leeuwarden wijst de vordering echter af:

“Naar het oordeel van de rechtbank heeft Cambuur onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat [Z] degene is die het bewuste bierflesje heeft gegooid. Weliswaar is [Z] op enig moment door de politie aangehouden als verdachte terzake, maar dat enkele feit betekent niet dat hij ook de dader is. Bovendien heeft het Openbaar Ministerie [Z] (schriftelijk) laten weten dat zij niet tot vervolging overgaat. Als gevolg van dit sepot is er geen sprake van een vonnis van de strafrechter dat in het kader van het bewijs zou kunnen worden gebruikt. Cambuur heeft zich er voorts op beroepen dat het politiedossier een verklaring van [Z] bevat, inhoudende dat hij erkent dat hij met een bierflesje heeft gegooid. Deze verklaring is echter niet overgelegd en bovendien volgt er niet uit dat dát bierflesje ook op het speelveld is terechtgekomen. Daar komt nog bij dat [Z] uitdrukkelijk en gemotiveerd heeft betwist dat hij (heeft verklaard dat hij) een bierflesje op het speelveld heeft gegooid. Ten slotte beroept Cambuur zich nog op een verklaring van een zekere [B] van 26 mei 2009, waaruit zou volgen dat [B] [Z] heeft herkend als degene die het bierflesje op het speelveld heeft gegooid. Cambuur is echter in gebreke gebleven met het overleggen van de verklaring van deze [B], zodat de rechtbank – mede gezien de betwisting door [Z] – daaraan voorbij zal gaan.”

Zie LJN: BM0966