Sluiting Wet Damocles restaurant onrechtmatig

De burgemeester van Breda sluit op grond van artikel 13b Opiumwet (Damocles) een restaurant. Tijdens een politiecontrole wordt bij twee bezoekers een handelshoeveelheid drugs aangetroffen. De exploitant gaat in bezwaar en beroep.  De beroepen op artikel 1 Eerste Protocol EVRM alsmede het evenredigheidsbeginsel van exploitant slagen niet.

Wel slaagt een ander beroep van de exploitant. In de beleidsregels van de burgemeester staat vermeld dat de exploitant verwijtbaar moet zijn ten aanzien van de drugshandel. De burgemeester is er volgens de rechtbank niet in geslaagd om dit te bewijzen:

“De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat verweerder niet aannemelijk heeft gemaakt dat verzoeker had kunnen en moeten weten dat deze klant (mogelijk) drugs bij zich had. Het enkele feit dat het hier gaat om een vaste klant, wiens ouders ook regelmatig restaurant [naam restaurant] bezoeken, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende bewijs. Verweerder heeft geen onderzoek gedaan naar de aard van de relatie tussen verzoeker en deze klant.
De voorzieningenrechter is verder van oordeel dat de anonieme informatie van de Criminele Inlichtingen Eenheid niet gebruikt kan worden als bewijsmiddel tegen verzoeker. Niet alleen omdat de bron van deze informatie niet kenbaar is, maar ook omdat deze informatie voor een belangrijk deel niet is bevestigd tijdens het politieonderzoek.  Het voorgaande leidt tot de conclusie dat verweerder er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat de gewraakte overtreding van de Opiumwet op enigerlei wijze aan verzoeker valt te verwijten. Verweerder heeft dus in strijd met zijn eigen beleid het pand gesloten. Dit betekent dat de beslissing van verweerder om het pand aan de [adres] te sluiten niet in stand kan blijven.”

Zie LJN: BL3502

Het beleid van de burgemeester maakt het sluiten m.i. onnodig lastig. Artikel 13b Opiumwet vereist namelijk zelf geen verwijtbaarheid van de exploitant of eigenaarverhuurder. De Afdeling hanteert zelfs een vorm van risicoaansprakelijkheid ten aanzien van exploitanten. Zie bijvoorbeeld hier.