Procedure tegen noodbevel en noodverordening Maasgouw tevergeefs

De burgemeester van Maasgouw stelt een noodverordening (176 Gemeentewet) vast en geeft ook een noodbevel (175 Gemeentewet). Er was sprake van een noodsituatie op een chemieterrein. De eigenaars van het terrein stappen tevergeefs naar de voorzieningenrechter. De verzoeken worden afgewezen. Lees verder

Burgemeester Amsterdam geeft terecht noodbevel aan voetbalsupporters FC Utrecht

De burgemeester van Amsterdam geeft een noodbevel aan voetbalsupporters van FC Utrecht. Zij moeten uit Amsterdam vertrekken en met de trein terugkeren naar Utrecht. De supporters stellen tevergeefs bij de rechter dat de burgemeester dit noodbevel (art. 175 Gemeentewet) niet had mogen geven. Lees verder

Noodbevel (art. 175 Gemeentewet) tentenkamp Occupy Ter Apel onrechtmatig

De burgemeester van Vlagtwedde beveelt een ieder om zich uit het gebied waar het tentenkamp van Occupy Ter Apel staat te verwijderen. Vervolgens stelt de burgemeester ook een noodverordening vast die het het verbiedt om zich op te houden in het Occupy-gebied. De bezetters stappen naar de rechter. Lees verder

Burgemeester mag Go Ahead Eagles supporters weren

De burgemeester van Leeuwarden verbiedt supporters van Go Ahead Eagles op basis van artikel 172 lid 3 Gemeentewet, artikel 175 Gemeentewet en de APV de voetbalwedstrijd Cambuur-Go Ahead Eagles te bezoeken. Ook mogen zij zich niet binnen de grenzen van de gemeente Leeuwarden bevinden. De burgemeester vreest, op grond van informatie van de politie, voor ernstige verstoring van de openbare orde. De rechter acht naar aanleiding van politieverklaringen

Gelet op deze verklaring acht de voorzieningenrechter aannemelijk dat de gevreesde verstoring van de openbare orde niet kan worden voorkomen door de inzet van extra politieagenten, al dan niet in combinatie met het verplaatsen van de wedstrijd naar een andere dag of een ander tijdstip. Gelet op het voorgaande zal ook een noodverordening die samenscholingen verbiedt geen soelaas bieden. In de tweede plaats acht de voorzieningenrechter van belang dat de gevreesde verstoring van de openbare orde niet kan worden voorkomen door het verplicht stellen van een zogenaamde “combi bus-regeling” of door de aanhang van SC Cambuur tijdens de wedstrijd de toegang tot het stadion te ontzeggen. Hoezeer de voorzieningenrechter het ook begrijpelijk acht dat deze alternatieven door de supportersvereniging zijn aangedragen, zij kunnen niet voorkomen dat een deel van de aanhang van SC Cambuur haar voornemens om revanche te nemen voor de gebeurtenissen van 16 oktober 2009 buiten het stadion ten uitvoer brengt en daarmee een verstoring van de openbare veroorzaakt.

‘aannemelijk dat de gevreesde verstoring van de openbare orde niet kan worden voorkomen door de inzet van extra politieagenten, al dan niet in combinatie met het verplaatsen van de wedstrijd naar een andere dag of een ander tijdstip. Gelet op het voorgaande zal ook een noodverordening die samenscholingen verbiedt geen soelaas bieden. In de tweede plaats acht de voorzieningenrechter van belang dat de gevreesde verstoring van de openbare orde niet kan worden voorkomen door het verplicht stellen van een zogenaamde “combi bus-regeling” of door de aanhang van SC Cambuur tijdens de wedstrijd de toegang tot het stadion te ontzeggen.’

Het verzoek van de supportersvereniging tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt door de rechter afgewezen. Zie BK5295. Zie ook een eerder bericht op deze site.