VVE pakt overlastgevend bedrijfje in appartementengebouw aan

verwaarloosd pandIn een appartementengebouw vestigt zich een kindertheater. Dit bedrijfje veroorzaakt veel overlast. De VVE verbiedt de appartementsgerechtigde om het pand als theater te verhuren. De appartementsgerechtigde stapt naar de rechter. Deze verleent toch een machtiging om het appartement te verhuren, maar verbindt daar allerlei overlastbeperkende voorschriften aan. Zo moet de gerechtigde de ramen van de andere bewoners van dubbel glas voorzien. Lees verder

Supermarkt mag vanwege overlast niet langer dan half uur spullen op stoep zetten

Buren ondervinden veel overlast van het laden en lossen van de naastgelegen supermarkt.  Elke dag staat de stoep tijdens het laden en lossen meerdere uren vol met spullen. De buren stappen naar de rechter en vorderen op grond van art. 6:162 BW en 5:37 BW met succes een verbod op het laten staan van spullen. De supermarkt mag voortaan per dag niet langer dan een half uur de spullen laten staan.

Zie LJN: BZ5878

Buren verzoeken met succes om handhaving tegen overlastgevende buurman (parkeeroverlast)

Een man parkeert zijn vrachtwagen naast zijn woning. De buren ondervinden daar overlast van en stellen dat er sprake is van een overtreding van het bestemmingsplan. Zij dienen bij het college een verzoek tot handhaving in. Dat blijkt succesvol. Het college verplicht de buurman om de overlast te staken en legt hem een last onder dwangsom op. De rechtbank acht dit rechtmatig: handhaving tegen de overtreding is niet onevenredig. Lees verder