Buren verzoeken met succes om handhaving tegen overlastgevende buurman (parkeeroverlast)

Een man parkeert zijn vrachtwagen naast zijn woning. De buren ondervinden daar overlast van en stellen dat er sprake is van een overtreding van het bestemmingsplan. Zij dienen bij het college een verzoek tot handhaving in. Dat blijkt succesvol. Het college verplicht de buurman om de overlast te staken en legt hem een last onder dwangsom op. De rechtbank acht dit rechtmatig: handhaving tegen de overtreding is niet onevenredig.Zie LJN: BZ2719