Burgemeester hoeft niet op te treden tegen coffeeshop na overtreden AHOJG-criteria

coffeeshop (c) Michel VolsEen coffeeshop overtreedt het verbod tot affichering in omloop te brengen (AHOJG-criteria). Omwonenden verzoeken de burgemeester handhavend op te treden tegen de coffeeshop en deze te sluiten op grond van art. 13b Opiumwet. De burgemeester weigert dat te doen. De Afdeling acht deze weigering tot handhavend optreden rechtmatig. Lees verder

Onderzoek stankoverlast en overtreding Woningwet niet zorgvuldig uitgevoerd

Burgers klagen over stankoverlast veroorzaakt door een houtkachel. Zij stellen dat de Woningwet (art. 7.3.2. Bouwverordening) wordt overtreden. Het college van b&w moet onderzoek doen en stelt een geurpanel in. Dit panel verklaart dat een stookverbod niet gerechtvaardigd is. De buren stappen naar de rechter. Het geuronderzoek acht de rechtbank niet zorgvuldig.

Lees verder

Jeugdhonk veroorzaakt overlast en moet weg vanwege strijd bestemmingsplan

Inwoners van IJselmuiden hebben een jeugdhonk in de tuin. Buren klagen over overlast bij het college van b&w. Het college stelt vast dat het jeugdhonk in strijd is met het bestemmingsplan en leggen een last onder dwangsom op. Het jeugdhonk moet weg. De rechtbank acht dat rechtmatig.

Lees verder

Buren ondervinden overlast van illegale kwekerij van koikarpers

Inwoners van Nieuwegein verzoeken het college om handhavend op te treden tegen de kwekerij van koikarpers van de buren. Het ‘Hobby Koiparadijs’ zou in strijd met het bestemmingsplan. De buren ondervinden overlast van de verkoop van de koikarpers:

Eiseres heeft gesteld dat zij geluidsoverlast ondervindt omdat de verkoop en de rondleidingen buiten kantooruren in de tuin plaatsvinden. Gelet op al deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat de detailhandel die op het perceel plaatsvindt, moet worden aangemerkt als detailhandel in de zin van artikel 1, aanhef en onder 17, van de planvoorschriften. Dit gebruik verhoudt zich, aangezien op het perceel niet de subbestemming WGd rust, niet tot de op het perceel rustende woonbestemming.

Het college weigert om handhavend op te treden. De rechtbank verplicht het college daar wel toe: het college is in beginsel verplicht om handhavend op te treden.

Zie LJN: BQ5542.