Buren ondervinden overlast van illegale kwekerij van koikarpers

Inwoners van Nieuwegein verzoeken het college om handhavend op te treden tegen de kwekerij van koikarpers van de buren. Het ‘Hobby Koiparadijs’ zou in strijd met het bestemmingsplan. De buren ondervinden overlast van de verkoop van de koikarpers:

Eiseres heeft gesteld dat zij geluidsoverlast ondervindt omdat de verkoop en de rondleidingen buiten kantooruren in de tuin plaatsvinden. Gelet op al deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat de detailhandel die op het perceel plaatsvindt, moet worden aangemerkt als detailhandel in de zin van artikel 1, aanhef en onder 17, van de planvoorschriften. Dit gebruik verhoudt zich, aangezien op het perceel niet de subbestemming WGd rust, niet tot de op het perceel rustende woonbestemming.

Het college weigert om handhavend op te treden. De rechtbank verplicht het college daar wel toe: het college is in beginsel verplicht om handhavend op te treden.

Zie LJN: BQ5542.