Omwonenden stappen tevergeefs naar rechter vanwege verlenen evenementenvergunning

cropped-IMG_3783.jpgOmwonenden vrezen ernstige geluidsoverlast van een muziekfestival. De burgemeester heeft al de evenementenvergunning verleend. De omwonenden stappen tevergeefs naar de voorzieningenrechter. Volgens de rechter is er geen onduldbare overlast te verwachten. Lees verder

Buren verzoeken met succes om handhaving tegen overlastgevende buurman (parkeeroverlast)

Een man parkeert zijn vrachtwagen naast zijn woning. De buren ondervinden daar overlast van en stellen dat er sprake is van een overtreding van het bestemmingsplan. Zij dienen bij het college een verzoek tot handhaving in. Dat blijkt succesvol. Het college verplicht de buurman om de overlast te staken en legt hem een last onder dwangsom op. De rechtbank acht dit rechtmatig: handhaving tegen de overtreding is niet onevenredig. Lees verder

Gemeente pakt op basis van bestemmingsplan koikarperkwekerij bij bedrijfswoning aan

OverlastEen bewoner van Pijnacker kweekt 4000 koikarpers bij zijn bedrijfswoning. Het college van b&w legt wegens overtreding van het bestemmingsplan een last onder dwangsom op. De bewoner moet stoppen met de kwekerij. De bewoner stapt tevergeefs naar de Afdeling. Deze concludeert dat hier geen hobbymatige kweek is, maar sprake van een overtreding van het bestemmingsplan. Lees verder

College dwingt vrouw tot het terugbrengen van het aantal katten tot 10

Een vrouw heeft zoveel katten (20 tot 40) dat de buurt veel overlast ondervindt. Het college legt op basis van het bestemmingsplan een last onder dwangsom op en dwingt de vrouw het aantal katten tot 10 terug te brengen. De vrouw stapt tevergeefs naar de rechter. De Raad van State concludeert dat er sprake is van een overtreding van het bestemmingsplan en dat handhaving niet disproportioneel is. Lees verder