Rechtszaken over over wietpas

Meer dan tien coffeeshops spannen een rechtszaak aan tegen de staat. Volgens de coffeeshops handelt de staat onrechtmatig door een wietpas in te voeren. De voorzieningenrechter wijst de vordering af. De staat heeft niet onrechtmatig gehandeld door de wietpas in te voeren.

Lees verder

Voorzitter ABRvS schorst wijziging bestemmingsplan Coffeeshops Maastricht vanwege invoering wietpas

De gemeenteraad van Maastricht wijzigt het bestemmingsplan om een spreidingsbeleid van coffeeshops mogelijk te maken, ondanks de invoering van de wietpas. De voorzitter acht dat de invoering van de wietpas niet voldoende is meegenomen in de besluitvorming en schorst het wijzigingsbesluit. Lees verder

Rechter acht intrekken exploitatievergunning coffeeshop rechtmatig

De burgemeester van Amsterdam trekt een exploitatievergunning in van een coffeeshophouder. In de woning van de schoonmaker van de coffeeshop is acht kilogram drugs gevonden. De rechter stelt dat de coffeeshophouder zich daarmee heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. De intrekking van de exploitatievergunning is daarom rechtmatig.

Lees verder

Coffeeshops raken vergunningen kwijt na verdenking internationale drugshandel door coffeeshopeigenaar

Een coffeeshophouder verliest de exploitatievergunningen voor drie coffeeshops in Amsterdam. Volgens de burgemeester vormt hij door een verdenking van internationale drugshandel een gevaar voor de openbare orde en een bedreiging voor het woon- en leefklimaat in de omgeving van de coffeeshops. De voorzieningenrechter volgt de burgemeester in zijn beslissing. Lees verder