Rechters: beginselplicht tot handhaving bij aanpak jeugdketen en jeugdhonken

Koninklijke Horeca Nederland verzoekt het college van b&w om handhaving van de Drank- en Horecawet ten aanzien van jeugdketen. In deze keten wordt drank verkocht. Het college weigert om handhavend op te treden, aangezien de keten juist zorgen dat de overlast van jongeren vermindert. De Afdeling verplicht het college echter tot handhaving vanwege de beginselplicht tot handhaving.

Zie LJN: BP3653.

Update maart 2011: een nieuw geval voor de Rechtbank Leeuwarden. Het college van B&W van Littenseradiel moet handhavend optreden. Zie LJN: BP7210.

Update mei 2011: vergelijk deze zaak over de beginselplicht tot handhaving ten aanzien van een jeugdhonken (LJN: BQ3786)

Vlaamse dronkaards en overlastveroorzakers moeten politierit betalen

In Vlaanderen werkt men in de strijd tegen overlast met de combitax.  Het betreft een fiscale maatregel. Wanneer de politie iemand moet ophalen vanwege dronkenschap of overlast, moet diegene zelf het politieritje betalen. Het Nieuwsblad bericht:

“Personen die worden aangehouden door dronkenschap of wie overlast veroorzaakt en door de politie administratief wordt aangehouden, riskeert voortaan een combitaks. ‘Het probleem situeert zich vooral rond onze polyvalente zaal Klein Boom tijdens fuiven. In januari waren er bij een fuif danig veel incidenten zodat de politie verplicht was de fuif stop te zetten’, zegt burgemeester Peter Gysbrechts (Open VLD).

Voortaan wordt 100euro aangerekend. ‘Op de fuif in Klein Boom van 9april komen er zeker identiteitscontroles. De jongeren die voor overlast zorgen – vaak dezelfden – krijgen het dus lastig’, waarschuwt Gysbrechts. De politie zal fouilleren waar nodig. Dat werd intussen met de organisator van de fuif besproken.”

Zie hier.

College moet handhavend optreden tegen bierketen

Horeca-ondernemers verzoeken het college van B&W van Wymbritseradiel handhavend op te treden tegen bierketen in de gemeente. Het college weigert handhavend op te treden, hoewel de keten in strijd zijn met de Drank- en Horecawet, de Wet Ruimtelijke Ordening en de Woningwet. De ondernemers gaan in beroep tegen deze weigering en halen hun gelijk bij de rechtbank. Het college moet handhavend optreden.

Zie LJN: BM3969

Rotterdams verbod op drankverkoop rechtmatig

De burgemeester besluit dat tussen 14:00 en 24:00 op 6 mei 2010 in een bepaald gebied geen alcoholische drank mag worden verstrekt in inrichtingen. Op die dag vindt de wedstrijd tussen Ajax en Feijenoord plaats. Hij baseert dit aanwijzingsbesluit op bepalingen uit de Verordening tot beperking drankverstrekking:

“In artikel 3 van de Verordening (gepubliceerd in Gemeenteblad 2000, 49), is het volgende bepaald:
A. Het is verboden om in een door de Burgemeester aangewezen tijdsruimte, in een inrichting als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet:
a.  anders dan om niet alcoholhoudende drank als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet voor gebruik ter plaatse te verstrekken;
b.  bedrijfsmatig sterke drank als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet voor gebruik elders dan ter plaatse te verstrekken;
B. Het is verboden om in een door de Burgemeester aangewezen tijdsruimte, bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet te verstrekken.

Ingevolge artikel 4 van de Verordening gaat de burgemeester over tot het aanwijzen van de tijdsruimte bedoeld in artikel 3 lid A respectievelijk B als de handhaving van de openbare orde, de veiligheid, de zedelijkheid of de volksgezondheid dit vordert respectievelijk dringend vordert.”

Diverse horecaondernemers verzoeken om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter overweegt het volgende:

“De voorzieningenrechter is op grond van de stukken en hetgeen ter zitting namens verweerder gemotiveerd naar voren is gebracht over de aanloop naar de bekerfinale van 6 mei 2010, de overleggen die met de verschillende betrokken partijen, waaronder het driehoeksoverleg en het overleg met de ondernemersfederaties uit de horeca, hebben plaatsgevonden omtrent de gebeurtenissen vanaf februari 2010 tot eind april 2010, met in het bijzonder de ongeregeldheden die op 16 en 25 april 2010 in Rotterdam hebben plaatsgevonden, van oordeel dat verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat in het belang van de handhaving van de openbare orde en de veiligheid, het gebied dat op de kaart die bij het besluit behoort is gemarkeerd, gedurende de in het besluit aangegeven periode moet worden aangewezen als gebied waarvoor de verboden gelden van artikel 3 van de Verordening.”

De vordering wordt afgewezen.

Zie LJN: BM3588

Vrouw verbannen uit iedere kroeg in Engeland en Wales

Een twintigjarige vrouw is door middel van een Drinking Banning Order (ook wel Booze ASBO) verboden om in alle cafés in Engeland en Wales te komen. Daarnaast mag zij geen alcohol kopen of bij zich hebben, ongeacht de fles of het blik geopend is. Reden voor het verbod zijn meerdere veroordelingen wegens public order offences. Daarnaast lapte de vrouw plaatselijke caféverboden aan haar laars.

Zie hier voor de bron, met naam en foto van de vrouw.