Gemeente weigert omzettingsvergunning Huisvestingswet vanwege overlast

Kamerverhuur omzettingsvergunningHet college van b&w van Utrecht weigert een omzettingsvergunning te verlenen omdat zij verwachten dat de omzetting van de woning naar onzelfstandige woonruimte overlast zal veroorzaken. De eigenaar van de woning is hier niet blij mee en stapt naar de rechter. Dat blijkt tevergeefs, want de rechter acht de weigering van de omzettingsvergunning rechtmatig. De opgelegde bestuurlijke boete wegens overtreding van de Huisvestingswet is ook rechtmatig. Lees verder

Huisjesmelkers kunnen worden aangepakt met Wet BIBOB

cropped-onbewoonbaarverklaring.jpgVanaf 1 juli kan met de nieuwe Wet Bibob ook huisjesmelkers worden aangepakt. Er kan een BIBOB-toetsing worden verricht als  huisjesmelkers een kamerverhuurvergunning (een onttrekkingsvergunning als bedoeld in de Huisvestingsverordening) aanvragen.  Lees verder

Burgemeester heeft kamerverhuurpand ten onrechte gesloten op grond van art. 13b Opiumwet

steegje.jpgIn een kamer in een kamerverhuurpand wordt een handelshoeveelheid drugs aangetroffen. De burgemeester sluit op grond van art. 13b Opiumwet het hele pand. De Raad van State acht dit onrechtmatig, omdat niet is vast komen te staan dat alle kamers betrokken zijn bij drugshandel. De burgemeester kon alleen overgaan tot sluiting van het betrokken kamergedeelte. Lees verder

Omzettingsvergunning kamerverhuurpand moet toch verleend worden

verwaarloosd pandDe rechtbank acht het verlenen van een omzettingsvergunning ten behoeve van kamerverhuur onrechmatig. Omwonenden zouden te veel overlast ervaren. De Afdeling vernietigt deze uitspraak. De weigering om een vergunning te verlenen is niet voldoende gemotiveerd. Er is geen sprake van ernstige overlast die een ontoelaatbare inbreuk op het woon- en leefmilieu veroorzaakt. Lees verder