Omzettingsvergunning kamerverhuurpand moet toch verleend worden

verwaarloosd pandDe rechtbank acht het verlenen van een omzettingsvergunning ten behoeve van kamerverhuur onrechmatig. Omwonenden zouden te veel overlast ervaren. De Afdeling vernietigt deze uitspraak. De weigering om een vergunning te verlenen is niet voldoende gemotiveerd. Er is geen sprake van ernstige overlast die een ontoelaatbare inbreuk op het woon- en leefmilieu veroorzaakt.Zie LJN: BY5131.