Burgemeester Hoorn verbiedt flyeractie gericht tegen pedofielenstichting

De burgemeester van Hoorn heeft een flyeractie tegen een stichting, die is opgericht door een pedofiel, verboden. De extreem-rechtste groep Voorpost wilde onder het mom van ‘pas op onze kinderen’ tegen de stichting waarschuwen. De stichting is in 1999 opgericht door de pedofiele man die onlangs een gebiedsverbod in zowel Eindhoven als de Utrechtse Heuvelrug kreeg opgelegd. Zie eerdere berichten. De burgemeester heeft de flyeractie verboden wegens een dreigende ordeverstoring en relletjes. Daarnaast meldt de burgemeester in Trouw dat Voorpost geen vergunning voor de betoging had aangevraagd. Bovendien bevalt de tekst van de te verspreiden folder hem niet. Trouw bericht:

‘Van Veldhuizen vindt de tekst in de folder ‘voorbij de goede smaak, mogelijk onrechtmatig en een begin van smaad’. “De inhoud kan mensen tegen elkaar opzetten”, geeft hij als motivatie. “Hoe pittiger de boodschap, hoe eerder de openbare orde in het geding komt.” Zie hier.

Naar mijn mening had de burgemeester deze betoging niet mogen verbieden. Artikel 9 van de Grondwet en artikel 10 EVRM beschermen het recht om te demonstreren. Dit recht kan enkel onder strenge voorwaarden worden beperkt. Gezien de Wet Openbare Manifestaties (WOM) kunnen betogingen niet worden verboden wegens de inhoud van de betoging. Ook is het niet nodig om een vergunning aan te vragen voor een demonstratie. Tenslotte heeft de burgemeester de inspanningsverplichting om demonstraties binnen zijn gemeente mogelijk te maken: hij moet, wanneer wanordelijkheden dreigen, proberen meer politie-ambtenaren in te zetten. Dat lijkt in dit geval niet te zijn gebeurd.

Gebiedsverbod pedofiel wederom onrechtmatig

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht heeft het door de burgemeester van Utrechtse Heuvelrug  aan een pedofiel opgelegde gebiedsverbod onrechtmatig verklaard. De kans op recidive rechtvaardigt een gebiedsverbod op grond van artikel 172 lid 3 Gemeentewet niet. Daarnaast is de dreigende verstoring van de openbare orde door maatschappelijke onrust en boze burgers niet aannemelijk gemaakt. De rechter merkt het volgende op:

‘Daarbij is nog van belang dat het gebiedsverbod aan [de pedofiel]  is opgelegd, terwijl de burgemeester vreest voor intolerantie, vijandigheden en ordeverstoringen door derden, te weten omwonenden en ouders van kinderen.’

De rechter merkt nog op dat indien wel  sprake zijn geweest van (ernstige vrees voor) verstoring van de openbare orde, het verbod  de rechterlijke toets niet had doorstaan. Een verbod mag namelijk niet voor onbepaalde tijd worden opgelegd. Ook is een verbod voor het gehele grondgebied niet toegestaan. De rechter stelt het volgende:

‘Indien de door verweerder aan het besluit ten grondslag gelegde redenering voldoende zou zijn om een gebiedsverbod voor het gehele grondgebied van de gemeente te rechtvaardigen, dan zou dat ook gelden voor elke andere gemeente waar verzoeker zich (tijdelijk) vestigt. Als de burgemeesters van die gemeenten een soortgelijke aanpak kiezen als verweerder heeft dat tot gevolg dat verzoeker feitelijk overal tot ongewenst persoon kan worden verklaard en uit de betreffende gemeenten kan worden verwijderd. Dit kan niet worden aanvaard. Ook een veroordeelde pedoseksueel, die zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten, zal zich ergens moeten kunnen vestigen.’

Zie BK5246 en Volkskrant. Zie ook eerdere berichten (1) en (2) op deze site.

Pedofiel krijgt opnieuw gebiedsverbod

Ondanks de onrechtmatigheid van het gebiedsverbod uit Eindhoven heeft de burgemeester van de Utrechtse Heuvelrug dezelfde pedofiel een gebiedsverbod opgelegd. De grondslag van het verbod is artikel 172 lid 3 Gemeentewet, hetzelfde artikel als in Eindhoven. Het recidivegevaar leidt tot de vrees tot ernstige ordeverstoring. De pedofiel is inmiddels ‘verwijderd’ uit de gemeente. Zie De Volkskrant en NRC Handelsblad. Zie ook hier waar een verslag van een Kamerdebat. Hier een geluidsfragment met een reactie van prof. Schilder.

Op 25  november diende werd het verzoek om voorlopige voorziening behandeld bij de bestuursrechter. Zie De Telegraaf. 2 of 3 december 2009 doet de rechter uitspraak.

Pedofilie leidt niet tot ontbinding huurovereenkomst

Een pedofiel keert na zijn gevangenisstraf terug bij zijn echtgenoot in de oude huurwoning. De verhuurder vordert vervolgens ontbinding van de huurovereenkomst omdat de man zich niet heeft gedragen zoals een goed huurder betaamt: pedofilie zou een grond zijn voor ontbinding van de huurovereenkomst. Hij heeft een buurmeisje misbruikt. De rechtbank wijst de vordering af. Het plegen van een strafbaar feit (pedofilie) in een woning levert niet meteen wanprestatie op.

In sommige gevallen kan echter het weigeren van een nieuw aangeboden woning met een verhuiskosten vergoeding wel strijd opleveren met het goed huurderschap.

Zie BK1181.

Zie ook het Noord-Hollands Dagblad.