Huurder tweedekanswoning (Laatste-kans-beleid) verliest woning wegens overlast

Een inwoner van Groningen veroorzaakt zeer veel geluidsoverlast en vervuiling. Hij woont in een tweedekanswoning in het kader van het laatste-kans-beleid. De verhuurder stapt met succes naar de kantonrechter. Het gerechtshof acht de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming eveneens op zijn plaats. Lees verder

Welke mogelijkheden biedt artikel 174a Gemeentewet om overlast in koopwoningen aan te pakken?

Gesloten woning Amsterdam Welke ruimte biedt artikel 174a Gemeentewet om overlast aan te pakken? Kunnen overlastveroorzakers in koopwoningen ongestoord hun gang gaan? Uit een aantal recente zaken blijkt dat de Wet Victoria maar weinig toevoegt aan de gereedschapskist van de burgemeester. Dat leidt ertoe dat slachtoffers en burgemeesters soms met de handen in het haar zitten. Zo ook in Purmerend. In 2012 sluit de burgemeester van die plaats een woning om ernstige woonoverlast te stoppen. Er is sprake van een geëscaleerde burenruzie over geluidsoverlast. De voorzieningenrechter acht de sluiting echter onrechtmatig en wijst het verzoek om een voorlopige voorziening toe. Opmerkelijk is dat de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem aangeeft dat de geluidsoverlast het woongenot van de buren ernstig aantast en dat goed te begrijpen valt dat de burgemeester heeft opgetreden. Een woningsluiting is volgens hem echter niet op zijn plaats, omdat geluidsoverlast een woningsluiting niet rechtvaardigt.

De uitspraak roept twee vragen op. Ten eerste is het onduidelijk welke mogelijkheid artikel 174a Gemeentewet (de Wet Victoria) biedt bij de aanpak van overlast. Ten tweede is het de vraag of de burgemeester andere mogelijkheden had om de woonoverlast aan te pakken. orzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem aangeeft dat de geluidsoverlast het woongenot van de buren ernstig aantast en dat goed te begrijpen valt dat de burgemeester heeft opgetreden. Een woningsluiting is volgens hem echter niet op zijn plaats, omdat geluidsoverlast een woningsluiting niet rechtvaardigt.

Lees verder

Burgemeester sluit woning van suïcidale man op grond van 174a Gemeentewet (Wet Victoria)

helpen-en-ingrijpen-bij-woonoverlast-door-psychisch-kwetsbaren-01De burgemeester van Súdwest-Fryslân sluit op basis van art. 174a Gemeentewet de woning van eiser voor de duur van veertien dagen gesloten. De rechtbank stelt vast dat de beslissing van de burgemeester om de woning van eiser te sluiten in hoofdzaak verband houdt met het feit dat eiser heeft gedreigd zijn woning in brand te steken. Vast staat dat eiser dit dreigement kenbaar heeft gemaakt bij de politie, door middel van een 112-melding. In deze melding heeft eiser aangegeven zich van het leven te willen beroven. Lees verder

Hennepteler mag in huurwoning blijven dankzij psychische problematiek dochter

helpen-en-ingrijpen-bij-woonoverlast-door-psychisch-kwetsbaren-01In een huurwoning worden 1260 hennepstekjes gevonden. De verhuurder stapt naar de rechter en vordert dat de huurwoning moet worden ontruimd. De rechter wijst deze vordering af, omdat er sprake is van een noodsituatie aan de zijde van de hennepteler. De dochter kampt met ernstige psychische problemen en huisuitzetting heeft ernstige gevolgen voor haar. Lees verder

Psychisch gestoorde overlastveroorzaker moet huurwoning ontruimen wegens overlast

helpen-en-ingrijpen-bij-woonoverlast-door-psychisch-kwetsbaren-01Een huurder veroorzaakt veel overlast voor de buurt. Hij is luidruchtig, dronken en gedraagt zich agressief. Hij heeft een overlastgevende vrouw – die eerder wegens overlast haar woning is uitgezet – in huis genomen. De verhuurder stapt naar de rechter en vordert dat de man zijn woning moet ontruimen. De rechter wijst deze vordering toe. Lees verder