Groepsverbod Voetbalwet (172a Gemeentewet) overlastgevende jongere onrechtmatig

De burgemeester van Leusden legt op grond van art. 172a Gemeentewet (Voetbalwet) een jongere een groepsverbod op. De jongere is onderdeel van een overlastgevende groep. Volgens de rechter was wel sprake van een verstoring van de openbare orde, maar kan niet worden bewezen dat er sprake is van ernstige vrees voor verdere verstoring van de openbare orde. De jongere betert namelijk zijn leven. De rechter vernietigt het groepsverbod. Lees verder

Omwonenden trachten tevergeefs komt overlastgevend voetbalveld tegen te houden

Buurtbewoners vrezen overlast wegens de komst van een voetbalveld. Zij stellen dat dit trapveldje in strijd is met het bestemmingsplan (Wro) en veel overlast veroorzaakt. Dit blijkt tevergeefs. De rechtbacht verklaart het beroep ongegrond.

Lees verder

Gerechtshof: vader treiterbroers Terwijde (Utrecht) moet woning terecht ontruimen wegens overlast

De vader van twee zoons die buurtbewoners terroriseren moet op last van de voorzieningenrechter zijn huurwoning ontruimen. Ik schreef eerder over deze zaak op deze site. De vader gaat tevergeefs in hoger beroep. Volgens het gerechtshof is de ontruiming rechtmatig.

Lees verder