Buurtbewoners proberen tevergeefs overlastgevende feesten bij hotel te stoppen

De buren van een hotel in Oldenzaal klagen bij het college van b&w over overlast rondom een hotel. Daar worden feesten en partijen gegeven. Volgens de buren is dit in strijd met het bestemmingsplan en verzoeken om handhaving. Volgens de Afdeling wordt dit verzoek terecht afgewezen.

Zie LJN: BX5244