Drie onderzoeken over ‘achter de voordeur’ aanpak van overlast

Het ministerie van VROM publiceert drie rapporten over onder meer de aanpak van overlast door middel van interventieteams en andere projecten ‘achter de voordeur’ van burgers. Het gaat vaak om een combinatie van zorg en handhaving. Volgens het ministerie  mág en  moét de overheid achter de voordeur optreden en, zo stelt het Ministerie, “dat is winst.” De onderzoeken zijn hier te vinden.

De website van het Ministerie meldt:

“Tijdens de conferentie van Nicis Institute, ‘Het aanbellen voorbij’, zijn op 16 maart 2010 drie publicaties van onderzoeken naar de ‘Achter de voordeur’ aanpak uitgereikt. Directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie Mark Frequin en directeur Jeugd en Gezin Katja Mur namen de rapporten namens de ministers voor WWI en Jeugd en Gezin in ontvangst. “Het mág en het moét, en dat is winst.”

Schulden, werkloosheid, slechte beheersing van de taal, psychische aandoeningen en schooluitval. Veel gezinnen in aandachtswijken worstelen met meerdere van deze problemen tegelijk. De hulpverlening aan deze gezinnen was niet goed op elkaar afgestemd. Maar nu werken de gemeenten toe naar ‘één gezin, één plan’. Daarbij belt een hulpverlener aan bij gezinnen waarvan het vermoeden bestaat dat er meerdere problemen spelen. Zonodig verwijst hij ze door.

Experiment

In de steden zijn allerlei varianten van deze aanpak ontstaan. Maar tijdens de 40-wijkentoer in het voorjaar van 2007 bleek dat ze daarbij tegen verschillende organisatorische en financiële knelpunten aanliepen. Daarom startten de ministeries voor WWI en voor Jeugd en Gezin in zeven gemeenten het experiment ‘Achter de voordeur’. Dit experiment zoekt naar werkbare en vernieuwende manieren voor een samenhangend hulpaanbod aan de zogenaamde ‘multiprobleemgezinnen’.

Onderzoeken

Binnen het experiment zijn in opdracht van de ministeries van WWI en Jeugd en Gezin drie onderzoeken uitgevoerd naar de ‘Achter de voordeur’ aanpak. Sira Consulting geeft in ‘De gezinsmanager in beeld’ een inventarisatie van de werkzaamheden en knelpunten waarmee gezinsmanagers worden geconfronteerd. Partners+Pröpper stelde factsheets op van ‘Achter de voordeur’ projecten in de G31 gemeenten, verzameld in ‘Achter de voordeur bij de G31’. En Nicis Institute voerde een literatuuronderzoek uit naar bestaande ‘Achter de voordeur’ projecten, waarbij gekeken is naar de effectiviteit, doelstelling en samenwerking. De uitkomsten zijn gebundeld in ‘Eerste hulp bij Sociale Stijging’.

Urgentie

De publicaties werden op 16 maart 2010 tijdens de conferentie van Nicis Institute ‘Het aanbellen voorbij’ aangeboden aan directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie Mark Frequin en directeur Jeugd en Gezin Katja Mur, die de ministers voor WWI en Jeugd en Gezin vervingen. “Vroeger waren er dertien hulpverleners met een gezin bezig, en kregen de kinderen nóg geen brood mee naar school”, zegt Frequin. Vanuit privacy-oogpunt was de ‘Achter de voordeur’ aanpak lang omstreden. “Maar het gaat er nu niet meer om of het mag. Het mág en het moét, en dat is winst. Durf los te laten. Geef professionals de ruimte om hun werk te doen en accepteer dat verantwoordelijkheden worden overgedragen. De golven zullen groot zijn, er is minder geld, maar de problemen worden niet kleiner. Wij moeten aangeven dat er urgentie is. Dat vraagt veel inzet van jullie en van ons.””

Zie hier.