Vereniging van Eigenaars vordert ontruiming woning

Een bewoner van een appartement veroorzaakt samen met vrienden veel overlast:

“[gedaagde] heeft erkend dat er sprake is geweest van geluidsoverlast, dat er met meubels wordt gegooid en dat deuren dicht worden gegooid. Hij heeft ontkend dat hij altijd dronken is, dat er hondenpoep in de hal ligt en dat er in de hal wordt gevoetbald. De flat is erg gehorig. [gedaagde] heeft zelf ook wel eens overlast van andere buren, maar zegt daar dan zelf niets van.”

De VVE heeft de bewoner en zijn huisgenoten/bezoekers het gebruik van het appartementsrecht ontzegd. Nu vordert de VVE dat het appartement wordt ontruimd. De voorzieningenrechter overweegt:

“4.4  Ontruiming van een woning dient als laatste redmiddel te worden ingezet. Duidelijk moet zijn dat voorafgaande aan een dergelijke ontruiming is geprobeerd om op andere manieren tot een oplossing van het probleem te komen. Uit de dagvaarding, de producties en de toelichting daarop ter zitting is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende gebleken dat VVE op verschillende manieren heeft geprobeerd om in contact te komen met [gedaagde] en hem te bewegen om het ongewenste gedrag aan te passen. Dat er verschillende pogingen zijn gedaan, is door [gedaagde] ook niet ontkend. Tot nu toe hebben alle pogingen, ondanks eerdere beloftes van [gedaagde], echter nog niet tot vermindering van de overlast gezorgd.

4.5  Ter zitting heeft [gedaagde] verklaard dat hij al op zoek is naar een andere woning, omdat hij de maandlasten van het appartement niet meer kan voldoen. [gedaagde] heeft zich op dit moment echter nog niet ingeschreven bij woningbouwverenigingen. Van andere pogingen om vervangende woonruimte te krijgen is evenmin gebleken. Het kan nog enige tijd duren voordat [gedaagde] een andere woning kan betrekken. Gelet op de veroorzaakte overlast en de lange periode waarin deze overlast al wordt veroorzaakt, is de voorzieningenrechter van oordeel dat de VVE nu voldoende belang heeft bij een ontruiming van [gedaagde] en de zijnen.”

De vordering wordt toegewezen.

Zie LJN: BN5621

In dit verband ook interessant is het vonnis van de Rechtbank Zutphen (LJN: BN3986) waar een VVE met succes de komst van een Döner Kebab restaurant in het appartementencomplex tegenhoudt. De meerderheid van de leden is bang dat het restaurant een hangplek voor jeugd zal worden.