Verhuurder mag proces-verbaal gebruiken bij uitzetting drugshandelaar

Gegevensuitwisseling tussen verhuurder, OM en gemeente is een ingewikkelde zaak binnen de aanpak van overlast. Verhuurders willen binnen de ontbindings- en ontruimingsprocedure graag processen-verbaal uit het strafdossier gebruiken. Het Hof Den Haag heeft op 15 februari 2011 geoordeeld dat dit in beginsel kan.

Aedes Magazine meldt:

“Vanwege drugshandel vanuit een woning wil een corporatie de huurovereenkomst met de huurder ontbinden. In de civiele procedure gebruikt de corporatie het proces-verbaal uit de strafzaak tegen de huurder als bewijs. De huurder meent dat dit niet als bewijs gebruikt mag worden en vindt dat zijn privacy hierdoor is geschaad. Het Hof oordeelt dat de corporatie het proces-verbaal in deze procedure wel mag gebruiken.

Wat zijn de praktische gevolgen?
In een juridische procedure om de huurovereenkomst te ontbinden moet een verhuurder bewijzen dat de huurder zich niet als goed huurder heeft gedragen. Informatie van de politie kan hierbij een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld een proces-verbaal met de bijzonderheden van het strafbare feit. Dit is wel privacygevoelige informatie. Het recht op privacy van de huurder moet soms echter wijken voor het belang van de verhuurder. In dit geval is dat het belang het voorkomen van handel in harddrugs vanuit de woning.

Volgens de Wet Politiegegevens mag de politie in bijzondere gevallen gegevens verstrekken aan personen of instanties – zoals woningcorporaties – om bijvoorbeeld de openbare orde te handhaven of strafbare feiten te voorkomen. Het moet dan wel gaan om een zwaarwegend algemeen belang. Verhuurders moeten daarvoor een onderbouwd verzoek doen aan de privacycoördinator of korpsbeheerder van de politie. Ook kunnen corporaties in een convenant afspraken maken met het Openbaar Ministerie en de gemeente(n) over een dergelijke gegevensverstrekking. Bij hennepkweek is dit al vrij gebruikelijk.”

Zie hier.