Verzoek om handhaving wegens overlast speelveld en voetballen afgewezen

Buurtbewoners verzoeken het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad om handhavend op te treden tegen een speelinrichting en voetballende jongeren op dat speelveld. Volgens de bewoners is het speelveld in strijd met het bestemmingsplan: hier is sprake van sportbeoefening en dat is in strijd met de bestemming ‘verblijfsdoeleinden groen’.  Het college wijst dit handhavingsverzoek af. De rechtbank geeft het college daarin gelijk en stelt:

‘ In dit geval is echter geen sprake van volwassenen die wekelijks op vaste tijdstippen voetbalwedstrijden spelen. Het thans aan de orde zijnde gebruik kan niet worden aangemerkt als sportbeoefening, maar dient te worden beschouwd als spel, hetgeen niet in strijd is met de op het perceel geldende bestemming. Dat [appellanten], naar gesteld, van dit gebruik op ongeregelde tijden afhankelijk van de weersomstandigheden overlast ondervinden, leidt niet tot een ander oordeel, evenmin als de omstandigheid dat zich op 200 m afstand een kunstvoetbalveld voor de jeugd bevindt.’

Zie BK3634.