Vordering ontbinding huurovereenkomst wegens overlast afgewezen

Een huurster veroorzaakt  wegens een geestelijke stoornis 13 jaar zeer ernstige overlast. Zij schreeuwt,  slaat en bonkt op muren gedurende de dag en nacht. Soms is het weken rustig. De verhuurder vordert in 2009 ontbinding van de huurovereenkomst. Sinds juni 2008 is echter geen sprake meer van overlast. De tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst door de huurster is daarom vervallen. De rechter wijst de vordering van de verhuurder af. Zie BK2685.