Vondst drugs rechtvaardigt ontruiming huurwoning ondanks aanwezigheid kleine kinderen

In een woning wordt een aardige hoeveelheid drugs gevonden. Aangetroffen toppen van hennepplanten wijzen op de eerdere aanwezigheid van een hennepkwekerij. De verhuurder stelt dat huurder zich niet als goed huurder gedraagt aangezien deze in drugs heeft gehandeld. De huurder ontkent dat hij in drugs heeft gehandeld, dat hij geen overlast of gevaar heeft veroorzaakt en de ontruiming slecht is voor zijn kleine kinderen. De rechter wijst de vordering toe en veroordeelt de huurder om de woning te ontruimen.

De rechter overweegt:

5.  De voorzieningenrechter is van oordeel dat eiseres voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij een spoedeisend belang heeft bij de voorlopige voorziening als gevorderd. Bij gedaagden zijn bij zoekingen op 11 juni 2010 en op 23 december 2011 aanzienlijke hoeveelheden verdovende middelen en wapens aangetroffen. De kans op herhaling is aanwezig en daardoor is het mogelijk dat opnieuw een zoeking plaats zal vinden waarbij geforceerd toegang tot de woning zal moeten worden verschaft. Eiseres is er echter van op de hoogte dat mogelijk illegale praktijken in de woning plaatsvinden en mogelijke schade ontstaan door het geforceerd toegang tot de woning verschaffen komt dan voor rekening van eiseres. Van eiseres kan echter niet van eiseres worden verlangd dat zij een dergelijk risico loopt. Daar komt bij dat eiseres in gevallen als het onderhavige een lik op stuk beleid voert en ook dat brengt een spoedeisend belang met zich mee. Het niet strikt handhaven van dit beleid kan leiden tot een toename van bedoelde illegale activiteiten (in de wijk) en die activiteiten wil eiseres juist bestrijden/voorkomen. Daarmee komt de voorzieningenrechter toe aan een materiële beoordeling van het geschil.

5.1  De voorzieningenrechter is van oordeel dat de gevorderde ontruiming kan worden toegewezen. Daartoe wordt het volgende overwogen. Bij gedaagden hebben op 11 juni 2010 en op 23 december 2011 huiszoekingen plaatsgevonden en daarbij zijn aanzienlijke hoeveelheden verdovende middelen aangetroffen. Aangetroffen is 144,5 gram cocaïne en daarnaast zijn toppen van hennepplanten aangetroffen. De aangetroffen hoeveelheden kunnen bezwaarlijk als voor eigen gebruik gelden. Geconcludeerd kan dan ook worden dat vanuit de woning in verdovende middelen wordt gehandeld en dat mogelijk een hennepkwekerij of –opslag aanwezig is geweest. Voorts heeft de politie tenminste één persoon aangehouden die heeft verklaard dat hij cocaïne in het betreffende pand had gekocht.
Gedaagden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. De huurvoorwaarden van eiseres verbieden het telen van hennep in het gehuurde en het is niet toegestaan om vanuit het gehuurde te handelen in verdovende middelen. Gedaagden hebben zich niet als goed huurders gedragen en zijn tekortgeschoten in de nakoming van de (huur)overeenkomst. Dat rechtvaardigt de ontbinding van die overeenkomst en om vooruitlopend daarop, de ontruiming van het gehuurde te vorderen.
De voorzieningenrechter gaat voorbij aan het verweer van gedaagden, dat de belangen van hun jonge kinderen zwaarder wegen dan het belang van eiseres. Die belangen hadden zij moeten laten prevaleren voordat zij ertoe kwamen om dergelijke hoeveelheden verdovende middelen in de woning aanwezig te laten zijn en om daarin te gaan handelen.

Zie LJN: BV9811.