Voorstel tot aanpassing Belgische overlastwet door Minister omarmd

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft positief gereageerd op de voorgestelde wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet (ook wel de Overlastwet genoemd). Het federaal parlementslid Vandenhove heeft een wetsvoorstel ingediend om Gemeentelijke Administratieve Sancties voortaan ook voor kinderen vanaf twaalf jaar mogelijk te maken. Nu is de minimumleeftijd zestien jaar.

Vandenhove meldt op zijn site:

“GAS zijn het ideale middel voor gemeenten en steden om doeltreffend op te treden tegen wat al eens ‘de kleine – maar zeer terechte! – ergernissen van de mensen’ worden genoemd.  In de klassieke strafrechtelijke molen werden die vergrijpen nog te dikwijls zonder gevolg geklasseerd. Het doet dan ook deugd dat de minister uitdrukkelijk het succes van deze alternatieve afhandelingsmogelijkheid voor kleine delicten en overlast als het ware in de bloemetjes zet.”

Zie hier voor het wetsvoorstel.