Woningcorporaties zetten zich in tegen huiselijk geweld

Het Ministerie van VROM meldt op zijn website:

“Ruim dertig woningcorporaties sluiten zich aan bij een initiatief om kindermishandeling en huiselijk geweld sneller te signaleren. De Haarlemse corporatie Elan Wonen, onder andere actief in 40+ wijk Zomerzone, ontwikkelde hiervoor een speciale meldcode. Doel van de code is dat medewerkers sneller en professioneler handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld. Met het introduceren van de meldcode geven woningcorporaties aan een belangrijke bijdrage te willen leveren in de strijd tegen dit maatschappelijk probleem.
Woningcorporaties werken midden in wijken en buurten en komen regelmatig bij bewoners thuis. Zo kunnen ze snel signalen van huiselijk geweld oppakken en melden. Met de introductie van de meldcode willen woningcorporaties een waardevolle bijdrage leveren aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling door de ministeries van Justitie, Jeugd en Gezin en VWS. Zij ontwikkelden een landelijke meldcode, die naar verwachting nog dit jaar verplicht wordt voor gezondheidszorg, onderwijs en kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Omdat de landelijke meldcode van de overheid niet verplicht is voor corporaties, ontwikkelde Elan Wonen de eigen meldcode.
Samen met branchevereniging Aedes introduceerde de Haarlemse corporatie de meldcode bij alle collega’s in het land. Inmiddels nemen steeds meer corporaties de meldcode over. Elan Wonen benadrukt dat woningcorporaties huiselijk geweld of kindermishandeling niet kunnen voorkomen of oplossen. Directeur Grischa Lowinsky: “Wij kunnen ons uitsluitend richten op het signaleren en melden ervan. Onderdeel van de meldcode is een speciale training, waarin wij onze medewerkers leren welke signalen duiden op huiselijk geweld.”
Branchevereniging Aedes is enthousiast over het initiatief van Elan Wonen en prijst de Haarlemse corporatie hiervoor. De brancheclub spoort alle leden aan de meldcode te hanteren. Aedes-voorzitter Marc Calon: ‘Corporaties doen meer dan alleen stenen stapelen en woningen beheren. Een thuis is meer dan een huis. Onze leden zetten zich in om bewoners een gezonde en veilige woonomgeving te bieden. Meehelpen om huiselijk geweld en het mishandelen van kinderen een halt toe te roepen, past bij de sociale taak van corporaties.”
Zie hier.