Woning ontruimd wegens vervuiling en brandstichting

Een huurder veroorzaakt brand in zijn woning en vervuilt zijn woning. De verhuurder vordert ontruiming van de huurwoning. De voorzieningenrechter overweegt:

“Gelet op inhoud van de sfeerrapportage van de politie, de inhoud van het e-mailbericht van [betrokkene1] en hetgeen door [gedaagde] is verklaard ter zitting is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat [gedaagde] tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst en dat [gedaagde] zich niet als een goed huurder, zoals bedoeld in artikel 7:213 BW heeft gedragen. De voorzieningenrechter acht voldoende aannemelijk gemaakt dat [gedaagde] op 22 oktober 2010 een brand in de huurwoning heeft veroorzaakt en daarnaast blijkt volgens de voorzieningenrechter uit de door Talis overgelegde foto’s ook genoegzaam dat [gedaagde] in strijd met het bepaalde in artikel 6.7 van de huurvoorwaarden heeft gehandeld. Op de foto’s is immers te zien dat in de gehele woning veel rommel ligt, zoals etensresten, lege flessen, sigarettenpakjes en -peuken, servies, folders en kranten. Verder blijkt uit een foto dat het toilet tot aan de rand vol staat met water en ontlasting. De stelling van [gedaagde] dat de woning korte tijd voor het maken van de foto’s netjes was, is daarom niet aannemelijk. Tot slot is uit de sfeerrapportage op te maken dat [gedaagde] meerdere malen in verband wordt gebracht met brandstichtingen en dat hij op dit moment voor een brandstichting op 22 december 2010 in voorlopige hechtenis zit, waardoor [gedaagde] thans geen hoofdverblijf meer in de woning heeft.”

De vordering wordt toegewezen.

Zie LJN: BP5957