Rechter: strafbaar feit in woning geen reden voor ontbinding huurovereenkomst

Een huurder kweekt hennep (zeven planten en 401 stekken) in de schuur bij zijn woning. De verhuurder stapt naar de rechter en vordert de ontbinding van de huurovereenkomst. De kantonrechter wijst deze vordering af, omdat hij geen reden ziet voor ontbinding. 

De kantonrechter stelt:

Dat een verhuurder niet hoeft te dulden dat het huurobject voor het plegen van een strafbaar feit – hennep kweken – wordt gebruikt is waar, maar legt geen gewicht in de schaal omdat het willekeurig aandoet; de kantonrechter ziet niet in, dat bijvoorbeeld het gebruik van een woning als opslagplaats voor gestolen goed of het gebruik ervan voor een wederrechtelijke vrijheidsberoving – ook strafbare feiten waarvoor een woning gebruikt wordt – zullen worden aangevoerd en aanvaard als grond voor ontbinding.

 

Zie LJN: BZ5477