ABRvS: kosten ontmanteling hennepkwekerij kunnen op verhuurder worden verhaald

In een pand wordt een hennepkwekerij aangetroffen. Het college van b&w ontmantelt op grond van de Woningwet de hennepkwekerij en wil de kosten verhalen op de verhuurder van het pand. De rechtbank stelt dat de verhuurder niet als overtreder kan worden aangemerkt. Het college stapt vervolgens met succes naar de Afdeling Bestuursrechtspraak.

De ABRvS overweegt:

2.2.2. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 29 juni 2011 in zaak nr.201011303/1/H1), kan [wederpartij] als overtreder worden aangemerkt, indien hij wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat het pand als hennepkwekerij werd gebruikt. Van de eigenaar van een pand dat wordt verhuurd, mag worden gevergd dat hij zich tot op zekere hoogte informeert over het gebruik dat van het door hem verhuurde pand wordt gemaakt.

2.2.3. Niet in geschil is dat het pand ten tijde van de ontdekking en ontmanteling van de hennepkwekerij op 21 januari 2010 minimaal twee maanden was verhuurd. Voorts is niet in geschil dat [wederpartij] gedurende deze twee maanden geen controlebezoek in het pand heeft uitgevoerd.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 4 augustus 2010 in zaak nr.200910069/1/H1), is de omstandigheid dat van de buitenkant aan een pand niet valt te zien dat zich daarin een hennepkwekerij bevindt, niet voldoende voor het oordeel dat de verhuurder heeft voldaan aan zijn verplichting om zich tot op zekere hoogte te informeren over het gebruik van het verhuurde pand wanneer de verhuurder na het ingaan van de huurovereenkomst geen controlebezoek aan het pand heeft gebracht. Dat de huurovereenkomst slechts twee maanden geleden was gesloten, maakt dat niet anders, omdat de hennepkwekerij bij betreden van het pand direct zou zijn ontdekt. Daarbij wordt tevens in aanmerking genomen dat de huurpenningen contant zijn voldaan en dat de huurder de ramen van het pand met folie heeft afgeplakt. Gezien het vorenstaande heeft [wederpartij] onvoldoende ondernomen om zich te informeren over het gebruik dat van het pand werd gemaakt. De rechtbank heeft niet onderkend dat het college [wederpartij] in het besluit van 21 januari 2010 terecht als overtreder van de hiervoor onder 2.1 vermelde artikelen heeft aangemerkt.

Zie LJN: BW6936.