Overlast en het huurrecht: asociale huurders moeten woning ontruimen

overlastElk jaar worden meer dan duizend huurders uit hun woning gezet vanwege overlast of ander asociaal gedrag. De afgelopen tijd (oktober 2015-juni 2016) is er weer de nodige jurisprudentie verschenen. De trend is overduidelijk dat de rechter streng is: de meerderheid van de huurders worden door de rechter uit huis worden gezet nadat overlast is vastgesteld. Het kan alleen wel heel lang duren voordat een zaak aan de rechter wordt voorgelegd (soms meer dan vijf jaren!). Soms moeten buren zelfs naar de rechter stappen om de verhuurder daartoe te dwingen (met wisselend succes, zie Rechtbank Den Haag 7 oktober 2015).

Hieronder een overzicht van de recente jurisprudentie over ontruimingsvorderingen wegens overlast.

Geluidsoverlast, vervuiling en geweld

OverlastEen huurder veroorzaakt al lange tijd veel overlast voor zijn buren. De overlast bestaat uit rommel achterlaten op de overloop, agressief en intimiderend gedrag en geluidsoverlast van een basgeluid uit de stereo. Het Gerechtshof Amsterdam (19 januari 2016) bevestigt het vonnis van de rechtbank waarin de huurder wordt verplicht om zijn woning te ontruimen.

In een andere zaak maken de huurders onder meer heel veel ruzie met elkaar, slaan zij met deuren, schelden zij buren uit en gooien zij afval van het balkon. De Rechtbank Den Haag oordeelt dat zij de woning moeten ontruimen (1 oktober 2015). Een andere huurder mishandelt de buurman en gooit de ramen in. Ook hier volgt ontruiming (Rechtbank Limburg 18 december 2015).

Een andere huurder houdt zich bezig met loverboy-praktijken en veroorzaakt (samen met zijn bezoek) veel geluidsoverlast. De wijkagent verklaart: “dat men flink in de aap is gelogeerd als men de heer appellant als buurman heeft”. Ook in deze zaak komt het tot ontruiming (Gerechtshof Amsterdam 15 december 2015). In een andere zaak leiden geluidsoverlast, stank/rookoverlast en de handel in drugs rond de woning ook tot ontruiming (Gerechtshof Den Bosch 20 oktober 2015). Het veroorzaken van overlast en het gebruik van een woning als reparatieruimte voor brommers resulteert eveneens in ontruiming van de huurwoning (Rechtbank Limburg 2 juni 2016).

Ook geweld tegen personeel van de verhuurder wordt niet getolereerd. Zo moest een huurder die schoonmaaksters had mishandeld, van het Gerechtshof Den Bosch zijn woning ontruimen. Dat hij recent dakloos is geweest, ADHD heeft en spijt betuigd, maakt dat niet anders (1 december 2015).

In Diepenveen bleek lange tijd sprake van een heuse buurtoorlog tussen meerdere families. Er zijn tal van geweldsincidenten tussen huurders. De woningcorporatie stapt naar de rechter en vordert met succes de ontruiming van meerdere huurders. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden acht de ontruiming eveneens gerechtvaardigd (26 april 2016).

In Aruba blijken huurders ook voor de nodige overlast te zorgen. Het Gerecht van Eerste Aanleg van Aruba verplichtte een huurder zijn woning te ontruimen, omdat hij zijn zoons niet de hand weet te houden. Zij terroriseren de buurt door o.a. omwonenden te bedreigen, te mishandelen, met een machete rond te lopen, stenen te gooien, water te stelen en te gluren in badkamers (11 november 2015).

Verwarde huurders

Ook verwarde huurders veroorzaken overlast. AEDES meldde dit onlangs al. In deze zaken moet de huurder veelal eveneens de woning ontruimen. Ontruiming volgt bijvoorbeeld in een zaak waarin de huurder hard schreeuwt, drugs gebruikt, van het balkon wil springen en zeer luid bijbelcitaten citeert (Rechtbank Limburg 16 december 2015). Een vrouw die in verwarde toestand haar woning in brand heeft gestoken, mag ook niet terugkeren in de woning (Rechtbank Amsterdam 27 november 2015). Een huurder die obsessief een andere bewoner lastigvalt en ook anderszins agressief en overlastgevend is, moet ook uit de huurwoning vertrekken (Rechtbank Rotterdam 30 oktober 2015). Een psychisch gestoorde man die veel overlastgevend bezoek ontvangt en veel alcohol drinkt, moet eveneens zijn woning ontruimen (Rechtbank Midden-Nederland 26 april 2016). Dat geldt ook voor een overlastgevende huurder die kampt met ADHD (Gerechtshof Amsterdam 17 mei 2016).

Drugsgerelateerde overlast en hennepteelt

overlastOok drugshandel en het telen van hennep in woning komt geregeld voor en leidt eveneens tot de nodige overlast (o.a. intimidatie, stank en brandgevaar). De aanpak van van drugsgerelateerde blijft onverminderd streng. Er zijn weer meerdere dealers en henneptelers uit de woning gezet. Zo moest een gezin met twee minderjarige kinderen hun woning verlaten nadat daar onder meer een bak met 36 gram cocaïne was gevonden (Gerechtshof Den Bosch 12 januari 2016).

In een andere zaak werden 5 hennepplanten aangetroffen, en daarnaast allerlei materialen die gebruikt worden bij het telen van hennep. Er werd ook 13 kg aan hennepgruis, henneptakjes, henneptoppen, hash en wiet gevonden. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vond dit voldoende om de huurder te verplichten om de woning te ontruimen (9 februari 2016).

Het Gerechtshof Amsterdam achtte ontruiming vanwege 40 hennepplanten gerechtvaardigd, ondanks dat de huurster last heeft van depressies en nog niet fysiek hersteld was van twee scooterongevallen (9 februari 2016). Een maand later verplichtte hetzelfde Gerechtshof een huurder met psychische klachten eveneens om de woning te ontruimen na de vondst van 181 hennepplanten (1 maart 2016). De Rechtbank Noord-Holland verplichtte een hennepteler om zijn woning te ontruiming en daarbovenop ook tot betaling van een contractuele boete van 10.000 euro (25 januari 2016).

Zie ook drie andere zaken over ontruiming na hennepteelt (Gerechtshof Amsterdam 16 februari 2016Gerechtshof Amsterdam 1 maart 2016; Rechtbank Overijssel 7 maart 2016).

Afgewezen ontruimingsvorderingen

In enkele zaken wordt een ontruimingsvordering afgewezen door de rechter. Zo acht de Rechtbank Limburg in een zaak nog onvoldoende vaststaan of de huurder echt wel geluidsoverlast veroorzaakt en ‘de sfeer verziekte en aanwezigen bedreigde door een tentharing ter hand te nemen en te roepen dat hij mensen zou kapotsteken of afsteken’ (Rechtbank Limburg 13 november 2015).

De vondst van een wapen bij een woonwagenstandplaats werd weliswaar toegerekend aan de huurder, maar dat leidde niet tot een ontruiming. De huurder is namelijk 81 jaar oud en kampt met ernstige gezondheidsproblemen (Gerechtshof Den Bosch 12 april 2016).

In een andere zaak wordt de huurder verdacht van drugshandel in de woning (eerder werden al twee forse hennepplanten aangetroffen). Er is echter geen hard bewijs van de handel en er is ook geen sprake van overlast of gevaarzetting. De rechter overweegt dat de huurder weliswaar wellicht verwerpelijk en strafbaar heeft gehandeld, maar dat ontruiming te ver gaat. Daarbij speelt mee dat huurder al 20 jaar in de woning woont (Rechtbank Amsterdam 26 oktober 2015).

Bij kleine hoeveelheden hennepplanten wordt de ontruimingsvordering soms ook afgewezen. Het aanwezig hebben van 1 (!) hennepplant op het balkon en een daaropvolgende waarschuwing voor sluiting op grond van artikel 13b Opiumwet door de burgemeester (!), is onvoldoende reden om tot ontruiming over te gaan (Rechtbank Limburg 9 maart 2016). Ook het telen van 10 hennepplanten werd niet als bedrijfsmatige teelt gezien (Gerechtshof Amsterdam 15 maart 2016).

In een ander geval werd de ontruiming vanwege hennepteelt niet gerechtvaardigd geacht omdat de huurder 68 jaar oud is, slecht ter been is en een zwakke gezondheid heeft. Er was bovendien geen sprake van het illegaal aftappen van stroom (Rechtbank Limburg 13 april 2016). In weer een andere zaak waren slechts 10 hennepplanten aangetroffen en waren de huurders eveneens bejaard. De ontruimingsvordering werd afgewezen (Rechtbank Midden-Nederland 1 juni 2016). Een moeder die kampt met ernstige psychische problemen werd evenmin – mede gezien het belang van haar minderjarige kind – de woning ook niet te ontruimen na de vondst van 19 hennepplanten (Gerechtshof Den Bosch 12 april 2016).