Ex-gedetineerde verliest woning na overtreding drugsverbod uit huur- en begeleidingsovereenkomst

Een ex-gedetineerde gebruikt harddrugs in zijn woning. Dat is een overtreding van de huur- en begeleidingsovereenkomst die hij heeft gesloten met Stichting Exodus. Nadat is gebleken dat de ex-gedetineerde niet meewerkt aan hulpverlening voor zijn drugsverslaving, ontbindt Stichting Exodus de overeenkomst met de ex-gedetineerde. Het gerechtshof gaat akkoord met deze ontbinding en verplicht de ex-gedetineerde om de woning te ontruimen. Lees verder

Huurder tweedekanswoning (Laatste-kans-beleid) verliest woning wegens overlast

Een inwoner van Groningen veroorzaakt zeer veel geluidsoverlast en vervuiling. Hij woont in een tweedekanswoning in het kader van het laatste-kans-beleid. De verhuurder stapt met succes naar de kantonrechter. Het gerechtshof acht de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming eveneens op zijn plaats. Lees verder

Langdurige blokkering psychisch gestoorde overlastveroorzaker door woningcorporatie onrechtmatig

Een man heeft psychische problemen (autisme). Hij heeft voorheen medewerkers van de woningcorporatie geïntimideerd en is door de rechter uit zijn woning gezet. De verhuurder heeft zijn inschrijving als woonzoekende vervolgens geblokkeerd. Het gerechtshof acht dat onrechtmatig. Lees verder

Buurman vordert voorlopig met succes verbod op geluidsoverlast school gehandicapte kinderen

Een buurman van een opvang voor zwaar gehandicapte kinderen heeft veel last van het geschreeuw, gegil, gejammer en gekreun van de kinderen. Zijn woongenot wordt hem ontnomen en hij stapt naar de burgerlijke rechter. De voorzieningenrechter treft een ordemaatregel en verbiedt de opvang om de kinderen de speelplaats te laten gebruiken op andere tijdstippen dan tussen 10:00 en 11:45 en 13:00 en 14:45. Lees verder

Woning vol dieren aangepakt met het bestemmingsplan

Het college van b&w past wegens overtreding van het bestemmingsplan spoedeisende bestuursdwang toe en verwijdert alle honden (behoudens drie), cavia’s, kippen, hanen en andere vogels van een perceel. De dieren veroorzaken veel overlast. De eigenaren zijn psychisch kwetsbaar, maar weigeren hulp. De rechtbank acht het toepassen van bestuursdwang rechtmatig, met uitzondering van de inbeslagname van de cavia’s en andere vogels dan kippen en hanen. Hoewel de eigenaar zeer veel verdriet hebben door het verlies van de dieren, is de inbeslagname rechtmatig. Lees verder