B&W moeten optreden tegen hinderlijke houtkachel

Inwoners van Bergen gebruiken een houtkachel om hun zwembad in de tuin de verwarmen. Ook doet de kachel dienst als sfeerhaard in de tuin. De buren van de kachelgebruikers verzoeken het college van burgemeester en wethouders van de gemeente om handhavend op te treden. Er zou sprake zijn van hinder als bedoeld in artikel 7.3.2. van de Bouwverordening. Het college treedt handhavend op, waarna de kachelgebruikers succesvol bezwaar maken. De buren stellen tegen het besluit op bezwaar beroep in. De rechtbank overweegt:

“Uit de processtukken komt naar voren dat eisers reeds geruime tijd klagen over het feit dat zij als gevolg van het stoken van de houtkachel in de tuin overlast ondervinden in de vorm van stank, stof of irriterend materiaal dat wordt verspreid. Met verweerder is de rechtbank van oordeel dat het aan het primaire besluit voorafgaande onderzoek onvoldoende basis biedt om te concluderen dat er sprake is van hinder in de onder 2.5 aangegeven zin. Dat laat echter onverlet dat het, mede gezien het geruime tijd bestaande concrete klachtenpatroon, op de weg van verweerder had gelegen om alvorens over te gaan tot de in geding zijnde weigering van handhaving op eigen initiatief een gedegen onderzoek te (laten) verrichten naar de consequenties van het stoken van de kachel voor eisers. Noch gesteld noch gebleken is dat verweerder in de onmogelijkheid heeft verkeerd om een dergelijk onderzoek te verrichten. Het vorenstaande doet de rechtbank concluderen dat het besluit is genomen in strijd met het bepaalde in artikel 3:2 van de Awb op basis van welk artikel op het bestuursorgaan de plicht rust bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen te vergaren.”

Het beroep is gegrond.

Zie LJN: BN3285

2 thoughts on “B&W moeten optreden tegen hinderlijke houtkachel

 1. Pingback: Raad van State: B&W moest optreden tegen overlast houtkachel | Stop Fijnstof Uit Houtrook

 2. Het wordt tijd dat in meer Gemeenten handhavend wordt opgetreden tegen de overlast van Houtrook. Er zijn reeds veel meer dan een miljoen houtkachels en open haarden en er komen er jaarlijks 30.000 bij. Daar komt bij dat deze kachels om energiekosten te sparen veel intensiever worden gebruikt.
  Het resultaat is, dat vooral in de koudere periodes, in woonwijken de lucht onevenredig waar worden vervuild door Houtrook.
  Houtrook bevat verschillende voor de gezondheid gevaarlijke stoffen zoals benzeen en het kankerverwekkende ultra fijnstof PM2.5. De deeltjes zijn zo klein, dat zij door roosters en kieren komen en direct in het bloed worden opgenomen.
  Ook mensen met astma en COPD hebben door Houtrook meer te lijden en moeten vaak extra medicijnen slikken of puffen.
  Het wordt de hoogste tijd voor een algemeen stookverbod in woonwijken.
  Het roken van tabak is een keuze. Houtrook is geen keuze. Je krijgt het van je buren en kunt het niet ontwijken. Kijk maar eens op http://www.houtrook.nl, http://www.houtrookvrij.nl of http://www.houtrook.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *