Cameratoezicht op openbare plaatsen geëvalueerd

De mogelijkheid tot cameratoezicht die artikel 151c Gemeentewet biedt, is geëvalueerd.Het Ministerie van Binnenlandse Zaken meldt:

‘De aanleiding voor het onderzoek is de toezegging aan de Tweede Kamer dat de wetswijziging van de Gemeentewet (art 151c), betreffende cameratoezicht op openbare plaatsen, wordt geëvalueerd en dat de kamer daarover jaarlijks zal worden geïnformeerd. Gedurende vijf jaar worden ontwikkelingen rond het cameratoezicht op openbare plaatsen gevolgd. Eerder zijn aan de Tweede Kamer de rapporten over de nulmeting, éénmeting en tweemeting aangeboden. Het voorliggende rapport betreft de driemeting. Van de 441 Nederlandse gemeenten hebben 369 gemeenten (84%) de enquête ingevuld.’

Zie hier voor het rapport.