Evaluatie Voetbalwet verschenen en wetswijzigingen door Minister Veiligheid en Justitie aangekondigd

De evaluatie van de Voetbalwet is verschenen. In 2010 werd deze Voetbalwet na veel politiek debat ingevoerd. Gedurende deze afgelopen twee jaren is de Voetbalwet meerdere malen niet met veel succes ingezet. Zie hier voor een overzicht van jurisprudentie rondom de Voetbalwet. Daar was eerder voor gewaarschuwd door Brouwer & Schilder. In 2012 is de eerste evaluatie verschenen. Lees verder

Voetbalwet (art. 172a Gemeentewet) onrechtmatig ingezet bij aanpak overlastveroorzakende familie

De burgemeester van Brunssum legt op grond van art. 172a Gemeentewet verschillende mensen een gebiedsverbod op. Er is sprake van ernstige verstoorde persoonlijke verhoudingen tussen deze mensen en hun voormalige buurman. Zij hebben de openbare orde meerdere malen verstoord, volgens de burgemeester. De voorzieningenrechter acht onvoldoende aangetoond dat de openbare orde ernstig is verstoord en wijst het verzoek tot voorlopige voorziening toe. Lees verder

Burgemeester Amsterdam geeft terecht noodbevel aan voetbalsupporters FC Utrecht

De burgemeester van Amsterdam geeft een noodbevel aan voetbalsupporters van FC Utrecht. Zij moeten uit Amsterdam vertrekken en met de trein terugkeren naar Utrecht. De supporters stellen tevergeefs bij de rechter dat de burgemeester dit noodbevel (art. 175 Gemeentewet) niet had mogen geven. Lees verder

Rechtbank Amsterdam acht toepassing Voetbalwet tegen hooligan rechtmatig

De burgemeester van Amsterdam legt op grond van art. 172a Gemeentewet (de Voetbalwet ) aan een hooligan een groepsverbod en meldingsplicht op. De hooligan stapt naar de rechter. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. Lees verder

De voetbalwet, het zorgbevel en verplichte voorschoolse educatie?

Vorig jaar ben ik in verband met mijn werk bij het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid betrokken geweest bij een onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden om dwang toe te passen bij voorschoolse educatie aan kinderen met een taalachterstand. Daarbij keken wij naar de mogelijkheden die het openbare-orderecht en in het bijzonder het zorgbevel uit art. 172b Gemeentewet bieden. Art. 172b Gemeentewet is onderdeel van de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast, ook wel Wet MBVEO of Voetbalwet.

Het rapport met het advies en de reactie van de regering zijn op 16 maart 2012 verschenen. Daaruit blijkt dat inzet van art. 172b Gemeentewet bij de verplichting van voorschoolse educatie juridisch onmogelijk is. Lees verder