Een overlastgevend kraakpand en Victoria

De eigenaren en hypotheekgerechtigde van een gekraakte woning vorderen de ontruiming van het kraakpand. In en rond de woning is sprake van veel overlast en de be burgemeester van Eindhoven is voornemens om de woning te sluiten wanneer de overlast niet binnen vier weken is verminderd. De voorzieningenrechter wijst deze vordering toe. Zie LJN: BK2283.