Geluidsoverlast veroorzaakt door psychisch gestoorde vrouw leidt tot ontruiming huurwoning

Een huurster veroorzaakt geluidsoverlast, ontvang veel drugsgebruikers in huis en laat de woning vervuilen. De GGZ meldt de verhuurder weten het contact te staken wegens intimidatie. De kantonrechter acht de geluidsoverlast (tekortkoming) dusdanig ernstig dat hij de huurster verplicht de woning te verlaten. 

Zie LJN: BW4421.