Gerechtshof: huurovereenkomst ontbinden vanwege geluidsoverlast

Een huurder en haar familie veroorzaakt veel overlast aan de buren. De broer van de huurder lijdt aan het syndroom van Down en gilt daardoor erg veel:

“Deze overlast betreft het gillen en schreeuwen van met name de broer [Y.], luidruchtige activiteiten in de woning tijdens nachtelijke uren, het gooien met deuren en storend gedrag van derden die bij [X.] verbleven, met name een bepaald nichtje van [X.] dat gedurende enige tijd bij haar heeft ingewoond. Daarbij houden deze verklaringen ook in dat [X.] zelf geen maatregelen nam om de overlast te beperken of beëindigen maar deze toeliet, eraan bijdroeg of deze zelfs stimuleerde. De verklaring van getuige [D.] betreft geen eigen waarneming van overlast maar een globale aanduiding van wat zij bij huisbezoeken bij omwonenden op of rond 13 januari 2006 over overlast door gillen en schreeuwen van [Y.] heeft vernomen.”

De kantonrechter heeft vanwege de overlast de huurovereenkomst ontbonden. Het Hof acht dat rechtmatig en bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter.

Zie LJN: BM7411