Huurprijsvermindering vanwege woonoverlast

Een huurder bezorgt zijn buren veel overlast. Hij is aggressief, maakt herrie, gebruikt drugs en is bedreigend. De kantonrechter heeft in een eerder vonnis de verhuurder veroordeelt tot het opstarten van een ontbindingsprocedure. De verhuurder heeft moeite om bewijs te vinden voor de overlast: de buren zijn bang om te getuigen.

In afwachting van deze procedure vorderen twee overlastondervindende buren nu vermindering van de huurprijs. De rechter is op grond van artikel 7:207 BW bevoegd om de huurprijs te verminderen in het geval van een gebrek. Overlast is een dergelijk gebrek. De kantonrechter overweegt:

“De kantonrechter kan bepaald niet uitsluiten dat omwonenden niet durven te getuigen of dat MDG in bewijsnood verkeert omdat de agressie zich uitsluitend richt tegen [eisers]. De vermindering van de huurprijs is een passend middel om desalniettemin tot uitdrukking te brengen dat er sprake is van gederfd huurgenot dat juridisch in de risicosfeer van de verhuurder valt, ongeacht of zij dit feitelijk kan verhelpen. Het is immers onredelijk om dit ten laste van [eisers] te brengen die gedaan heeft wat hij redelijkerwijs kon doen om de overlast te eindigen. Het is aan MDG om te bezien of zij in dan wel buiten rechte, geprikkeld door de huurprijsvermindering, er in slaagt om de overlast tot een einde te brengen. Dit past ook in het karakter van de maatregel van huurprijsvermindering. Deze is tijdelijk van aard; zolang er sprake is van een gebrek geldt de lagere huurprijs. Indien het gebrek is hersteld dan herleeft de oude huurprijs.”

De huurprijs wordt met 50 procent verminderd.

Zie LJN: BM7386