Hennepkwekerij op grond van 13b Opiumwet gesloten

De burgemeester van ’s-Hertogenbosch (hierna de burgemeester) sluit op 8 december 2009 op grond van artikel 13b Opiumwet een loods met zeecontainers voor één jaar. In de loods zijn 2200 oogstrijpe hennepplanten en vele lampen, transformatoren en ventilatoren aangetroffen. In het desbetreffende pand is in 2004 al eens een hennepkwekerij aangetroffen. De eigenaar van de loods verzoekt met succes om een voorlopige voorziening, waardoor de werking van het besluit wordt geschorst. De burgemeester verklaart het tegen het sluitingsbesluit ongegrond en sluit op 23 maart 2010 de loods daadwerkelijk. De eigenaar stelt tegen het besluit op bezwaar beroep in.

De rechtbank dient de vraag beantwoorden of de burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet een pand met een hennepkwekerij mag sluiten. De voorzieningenrechter achtte dit eerder niet mogelijk: het telen van hennep valt niet onder het verkopen, afleveren of verstrekken (dan wel het daartoe aanwezig zijn) van drugs als bedoeld in artikel 13b Opiumwet. De eigenaar van de loods beroept zich in onderliggende zaak primair op dit bezwaar: in de loods werd geteeld en niet gehandeld. Daarom kan de burgemeester zijn bevoegdheid uit artikel 13b niet gebruiken.

De rechtbank acht het beroep ongegrond. Ten eerste zijn de aangetroffen hennepplanten aan te kenmerken als middel als bedoeld in lijst II bij de Opiumwet. Ten tweede is de loods aan te merken als lokaal als bedoeld in artikel 13b Opiumwet. Ten derde dient de eis dat drugs moeten worden verkocht, afgeleverd of verstrekt of daartoe aanwezig is ruim te worden geïnterpreteerd. In het de sluiten lokalen of woningen hoeven drugs niet daadwerkelijk te zijn verhandeld, maar is de aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs wel vereist. De rechtbank sluit daarbij aan bij Afdelingsjurisprudentie ten aanzien van het sluiten van voor het publiek toegankelijke lokalen. In onderliggende zaak was een handelshoeveelheid hennep aanwezig in de betrokken loods. Derhalve acht de rechtbank de burgemeester bevoegd om de loods op grond van artikel 13b Opiumwet te sluiten.

Zie LJN: BN8193.