Gerechtshoven: henneptelers en drugshandelaren moeten hun huurwoningen verlaten en ontruimen

FlatHet komt geregeld voor dat henneptelers en drugshandelaren voor de kantonrechter moeten verschijnen omdat de verhuurder vordert dat zij hun huurwoning moeten ontruimen. In verreweg de meeste gevallen wint de verhuurder.

Mocht de kantonrechter de vordering toch afwijzen, dan staat het verhuurder vrij om in hoger beroep te gaan. Gerechtshoven zijn veelal streng voor henneptelende en drugsdealende huurders. Zo verplicht het Hof Den Haag een huurder zijn woning te ontruimen vanwege dertien planten in de tuin. Een moeder moet volgens het Hof Den Bosch haar woning verlaten, omdat haar zoon in de woning een hennepplantage heeft ingericht. Een huurder in Almere moet van het Hof Arnhem Leeuwarden- ondanks een ziek minderjarig kind – haar woning ontruimen wegens dealactiviteiten.

Zie:

ECLI:NL:GHDHA:2013:CA1591 (Hof Den Haag, 13 plantjes in tuin)

ECLI:NL:GHSHE:2013:2759 (Hof Den Bosch, zoon heeft hennepplantage)

ECLI:NL:GHARL:2013:5252 (Hof Arnhem-Leeuwarden, ziek kind en dealen)

Zie ook ECLI:NL:GHSHE:2013:2745