Hoe een verhuurder te dwingen om overlast aan te pakken? Stoppen met betalen huur leidt tot ontruiming slachtoffers

overlast pandIn een aantal recente zaken proberen slachtoffers van overlast hun verhuurder te dwingen om de woonoverlast aan te pakken. Zo stapt een huurder in Amsterdam naar de rechter en vordert dat woningcorporatie  De Key de woonoverlast aanpakt. Volgens de corporatie is er sprake van een burenruzie en hoeft zij daartegen niet op te treden. De kantonrechter is het daarmee oneens. De slachtoffers klagen al twee jaren over ernstige overlast. De kantonrechter dwingt  de woningcorporatie rechtsmaatregelen – zoals het instellen van een ontruimingsvordering – nemen. Mocht de verhuurder dat niet doen, dan verbeurt deze een dwangsom van 500 euro per dag met een maximum van 10.000 euro.

Een huurder in Emmen lukt het eerder al om zijn verhuurder via de rechter te dwingen om overlast aan pakken. Verhuurder Lefier gaat echter in hoger beroep en de uitkomst van deze zaak is nog onzeker. Het is trouwens voor de verhuurder niet verplicht om per se een ontruiming te vorderen, het kan ook bijvoorbeeld om een gedragsaanwijzing als bedoeld in art. 3:296 BW gaan. Zie daarover mijn eerdere artikel in Trouw en de reactie van een advocaat.

Een minder succesvolle poging van huurders om hun verhuurder tot actie te dwingen, heeft rampzalige gevolgen voor de slachtoffers. Zij stellen al jarenlang slachtoffer te zijn van overlast veroorzaakt door drugsdealers en weigeren eerst een huurverhoging te betalen. Zij stoppen vervolgens met het betalen van de hele huur. De verhuurder stapt vervolgens naar de rechter en vordert dat de slachtoffers de woningen moet verlaten. Het gerechtshof acht de verhuurder niet verantwoordelijk voor de overlast: anders dan in de zaken hierboven wordt de overlast niet veroorzaakt door een huurder van de verhuurder. Het gerechtshof komt tot een harde conclusie. De ontstane huurachterstand is zo groot dat de slachtoffers de woning moeten verlaten. Van enige compassie met de slachtoffers blijkt niets uit het arrest.

Zie

ECLI:NL:RBNHO:2013:6120 ( Amsterdam en overlast aanpakken)

ECLI:NL:GHARL:2013:4718 (Emmen en overlast aanpakken)

ECLI:NL:GHSHE:2013:3340 (Slachtoffers uit de woning)

Zie ook hier.