Rechtbanken zetten huurders die overlast veroorzaken in de meeste zaken uit hun woning

overlastHet veroorzaken van overlast voor de buren leidt bij de kantonrechter veelal tot de gedwongen ontruiming van de huurwoning. In bijna 70 procent van de zaken waarin een verhuurder (vaak na jaren!) naar de rechter stapt, wijst de rechtbank de ontbindings- en/of ontruimingsvordering toe. Een aantal recente vonnissen bevestigen deze trend.In Enschede wordt een huurder voor vanwege geluidsoverlast uit zijn woning gezet. Voor de rechter is het belangrijk dat hij al eerder is betrapt voor het hebben van een hennepplantage in de woning. Dat de huurder een autistische afwijking heeft, betekent voor de rechter niet dat de vordering moet worden afgewezen. Zie hier.

De voorzieningenrechter in Maastricht zet huurders uit de woning vanwege een langslepende burenruzie. Er is sprake van een handgemeen, intimidatie, geluidsoverlast en iemand wordt met een hondenketting in het gezicht geslagen. De overlastveroorzakers ontkennen alle overlast, maar dat is tevergeefs. Zie hier.

Het gerechtshof Den Haag acht de ontruiming van een huurwoning als gevolg van overlast veroorzaakt door de zoon van de huurder rechtmatig. Hoewel de huurder 68 jaar (volgens het gerechtshof ‘naar objectieve maatstaven (..) niet oud’) en ziek is, heeft de rechtbank terecht besloten om tot ontruiming over te gaan. Zie hier.

Een enkele keer wint een huurder zijn zaak. Zo achten zowel de rechtbank of het gerechtshof in Den Bosch het onevenredig om een psychisch gestoorde huurder vanwege geringe overlast uit zijn woning te zetten. Zie hier.

Het blijft de vraag of deze ontruimingsgerichte aanpak echt een oplossing biedt. De overlastveroorzaker kan vaak jarenlang zijn gang gaan en door ontruiming verplaatst het probleem slechts. Een aanpak met gedragsaanwijzingen kan meer succes sorteren. Ik schreef daarover eerder een artikel, dat dagblad Trouw publiceerde.

Zie ECLI:NL:RBOVE:2013:1206 (Enschede)

ECLI:NL:RBLIM:2013:CA3299 (Maastricht)

ECLI:NL:GHDHA:2013:2249 (Den Haag)

ECLI:NL:GHSHE:2013:CA3221 (Den Bosch)