Houden van veel katten in strijd met het bestemmingsplan

Een vrouw houdt 27 katten in haar huis en in kennels in de tuin. Het college van B&W stelt dat dit in strijd met het bestemmingsplan is en legt een last onder dwangsom op.  Het houden van 27 katten moet stoppen: in concreto mag de vrouw niet meer dan tien katten hebben. De vrouw blijft de 27 katten houden en verbeurt de maximale dwangsom. Vervolgens wil het college een last onder bestuursdwang ten uitvoer leggen: de katten worden dan weggehaald. De vrouw gaat in bezwaar en verzoekt om een voorlopige voorziening. De rechter wijst dit verzoek af. Er is geen reden om niet handhavend op te treden. Zie  BL0162.