Vereniging van eigenaren ontzegt overlastveroorzaker het gebruik van de woning

Een eigenaar van een appartement veroorzaakt veel overlast:

‘Die overlast omvat geluidsoverlast door harde muziek, geschreeuw en gevloek vanuit de woning en in het gebouw, vernielingen van de voordeur en een ruit/raam van de woning, huisraad en een auto en onbehoorlijk en bedreigend gedrag jegens medebewoners van het gebouw en voorbijgangers.’

De vereniging van eigenaren (VVE) ontzegt vervolgens, na meerdere waarschuwingen, de overlastveroorzaker het gebruik van het appartement. Dit doet de vereniging op grond van het splitsingstreglement. De overlastveroorzaker vordert op grond van artikel 5:130 BW vernietiging van dat besluit bij de rechter. De rechter is van oordeel dat het besluit redelijk en billijk is en vernietigt het besluit niet. Zie BL0339