Huurder spreekt verhuurder tevergeefs aan op aanpak overlast

Een huurder vordert bij de rechtbank met succes de veroordeling van de verhuurder om een ontbindings- en ontruimingsprocedure tegen overlastgevende buren te starten. De daarop volgende ontbindingsvordering wordt door de kantonrechter afgewezen. De verhuurder gaat tegen het eerstgenoemde vonnis in hoger beroep. Het Hof overweegt:

“De slotsom is dat hetgeen [X.] heeft aangevoerd tegenover de gemotiveerde betwisting ervan door Woonbedrijf een onvoldoende onderbouwing biedt voor zijn stelling dat sprake is van ernstige overlast die een substantiële aantasting is van zijn huurgenot en waarvan het laten voortduren door Woonbedrijf jegens hem een toerekenbare tekortkoming oplevert. Bij deze stand van zaken komt bewijslevering als door [X.] aangeboden niet aan orde zodat zijn bewijsaanbod als niet relevant wordt gepasseerd.”

Het Hof vernietigt het vonnis en wijst de vordering van de huurder af.

Zie LJN: BP0257.