Noodverordening in Katwijk

Op zaterdag 3 april 2010 was een noodverordening in de gemeente Katwijk van kracht. De voetbalwedstrijd K.V.V. Quick Boys – V.V. Katwijk was daarvoor de aanleiding. Als gevolg van de noodverordening was de verkoop van alcohol tijdelijk verboden. Op de site van de gemeente is het volgende te vinden:

Vanwege vrees voor verstoring van de openbare orde is er op zaterdag 3 april 2010 een noodverordening van kracht in de gemeente Katwijk. Dit houdt in dat er op zaterdag 3 april 2010 tot 13:00 uur een alcoholverbod is in de dorpskernen Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn, op grond waarvan horeca-inrichtingen tot dat tijdstip geen alcoholhoudende drank mogen verstrekken voor gebruik ter plaatse.Voor de voetbalcomplexen geldt een afwijkende regeling. Daar mag geen alcoholhoudende drank geschonken worden van 13:00 uur tot een half uur na de wedstrijd. Aanleiding is de voetbalwedstrijd K.V.V. Quick Boys – V.V. Katwijk (start wedstrijd verplaatst naar 14.00 uur).

Artikel 1
Het is alle horeca-inrichtingen in Katwijk, zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Drank- en Horecawet, gelegen in het hierna in artikel 3 omschreven gebied, met uitzondering van de horeca-inrichtingen genoemd in artikel 2, verboden om op zaterdag 3 april a.s. vanaf 05:00 uur tot 13:00 uur alcohol te verstrekken voor gebruik ter plaatse; 

Artikel 2
Het is de horeca-inrichtingen in gebruik bij V.V. Katwijk en K.V.V. Quick Boys verboden om op zaterdag vanaf 13.00 uur alcohol te verstrekken voor gebruik ter plaatse, tot een half uur na afloop van de wedstrijd of zoveel eerder als daarvoor door de politie toestemming wordt verleend;

Artikel 3

De gebiedsdelen Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn, zijnde het gebiedsdeel van de gemeente Katwijk zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

Meer informatie is te vinden in de noodverordening.’

Zie hier.