Meerdere huurovereenkomsten ontbonden wegens hennepteelt, geweld en overlast

Een rijtje zaken waarin de huurovereenkomst wordt ontbonden of in kort geding een ontruimingsverzoek wordt toegekend.

1. Een huurovereenkomst wordt ondanks speciale medische omstandigheden ontbonden wegens huurachterstand en overlast veroorzaakt door honden. Zie LJN: BO74704

2. Overlast als gevolg van geweld en blowen leidt tot ontruiming van onzelfstandige woonunits. Zie LJN: BO6332.

3. Veelvuldig feesten en daarbij horende geluidsoverlast leidt ook tot ontbinding van de huurovereenkomst. Zie LJN: BO5676.

4. Hennepteelt leidt, zoals gebruikelijk, tot ontbinding van de huurovereenkomst. Zie LJN: BP0099.