Ontruiming wegens geluidsoverlast

Een huurder in Nijmegen veroorzaakt erg veel geluidsoverlast. De buren klagen daarover bij de verhuurder.

‘Een groot aantal van deze klachten had betrekking op het afspelen van harde muziek in en om de woning, schreeuwen, het hakken van hout in de tuin in de zeer vroege ochtend en het luidruchtig en langdurig schelden in en om de woning. Deze klachten werden door meerdere buurtbewoners bij de politie gemeld. Tevens was er in een aantal gevallen sprake van een zeer dreigende toon waarop [gedaagde] bij de omwonenden zijn verhaal kwam halen.’

Volgens de rechter heeft de huurder zich niet als goed huurder en goede buur gedragen. De huurovereenkomst wordt ontbonden en de huurder dient de woning te ontruiming. Wanneer de huurder de woning niet ontruimt verbeurt hij een dwangsom van 500 euro per dag, met een maximum van 10000 euro. Zie BK4840